Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 348/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Rzeszowie z 2013-06-07

Sygn. akt I ACz 348/13

POSTANOWIENIE

Dnia 7 czerwca 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym

Przewodniczący:

SSA Anna Pelc

po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa A. M. (1),K. B.,

A. M. (2), A. M. (3), A. G. (1)

i A. G. (2)

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej

o zapłatę

na skutek zażalenia powodów

na postanowienie Sądu Okręgowego w Krośnie

z dnia 13 marca 2013 r., sygn. akt I C 107/13

p o s t a n a w i a:

I.  z m i e n i ć zaskarżone postanowienie w ten sposób, że
z w o l n i ć od opłaty sądowej :

- A. M. (1) ponad kwotę 10000 zł,

- K. B. ponad kwotę 1500 zł,

- A. M. (2) w całości,

- A. M. (3) ponad kwotę 1000 zł,

- A. G. (1) ponad kwotę 700 zł ,

- A. G. (3) ponad kwotę 2000 zł,

II. o d d a l i ć wniosek w pozostałej części .

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy oddalił wnioski powodów o zwolnienie od kosztów sądowych stwierdzając, że powodowie pobierają wynagrodzenie za pracę , powódka A. M. (3) w kwocie 3195 zł, powód A. G. (3) w kwocie 1400 zł, a także dysponuje on lokatą w kwocie 50000 zł, powódka A. M. (2) uzyskuje z prowadzonej działalności gospodarczej dochód rzędu 1200 zł, powód A. M. (1) pobiera wynagrodzenie w kwocie 6284 zł i posiada oszczędności w kwocie 165000 zł, powódka A. G. (1) zarabia 2763 zł, zaś powódka K. B. zarabia 3020 zł i dysponuje lokatami . Wnioski powodów są, według sądu, bezzasadne tym bardziej, że strony mogły zgromadzić stopniowo środki na koszty związane z postępowaniem .

W zażaleniu na powyższe postanowienie powodowie wnieśli o jego zmianę wnosząc o zwolnienie ich – za wyjątkiem A. M. (4) - w całości od kosztów sadowych, a A. M. (4) w ¾ , ewentualnie w mniejszej części .

Powołując się na złożone oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania zarzucili, że Sąd Okręgowy nie ocenił prawidłowo ich sytuacji majątkowej i możliwości finansowych, skoro A. M. (3) z otrzymywanego wynagrodzenia za pracę utrzymuje syna, którego samodzielnie wychowuje, dochody A. G. (3) nie pozwalają mu – bez znacznego uszczerbku dla niego na zgromadzenie niezbędnych środków pieniężnych na uiszczenie kosztów sądowych, podobnie jak dochody A. M. (2), A. G. (1) i K. B.. Natomiast A. M. (1) posiada co prawda oszczędności, ale stanowiące współwłasność jego i żony i przeznaczone są na budowę domu i zabezpieczenie przyszłości dziecka .

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje :

Powodowie A. M. (1), K. B., A. M. (2) domagają się zasądzenia od pozwanego kwot po 260.000 zł, zaś powodowie A. G. (1) i A. G. (3) kwot po 130.000 zł . Należy wpis od pozwu wynosi więc odpowiednio 13000 zł i 6500 zł .

Dokonując oceny sytuacji finansowej każdego z powodów stwierdzić należy, że wnioski o zwolnienie od kosztów sądowych w części obejmującej wpis od pozwu zasługują na uwzględnienie w odniesieniu do powódki A. M. (2), która posiada niewielką kwotę oszczędności
( 5000 zł ) i osiąga miesięcznie dochody w kwocie 1200 zł. Natomiast pozostali powodowie są w stanie uiścić wpis od pozwu :

- A. M. (1) w kwocie 10 000 zł, skoro zarabia miesięcznie 6284 zł, a dochody miesięczne jego i żony wynoszą ponad 10.300 zł , poza tym małżonkowie dysponują oszczędnościami w kwocie 165500 zł ,

- K. B. w kwocie 1500 zł biorąc pod uwagę, że dochody rodziny kształtują się na poziomie powyżej 4000 zł, zaś wykazane oszczędności wynoszą 32263 zł,

- A. M. (3) w kwocie 1500 zł, wobec posiadanych oszczędności w kwocie 31453 zł, polis ubezpieczeniowych i papierów wartościowych, nawet przy założeniu, że wynagrodzenie za pracę w wysokości 3195 zł w całości wydatkowane jest na utrzymanie jej i małoletniego syna, którego wychowuje samodzielnie,

- A. G. (1) w kwocie 700 zł, skoro zarabia miesięcznie 2763 zł i posiada lokatę oszczędnościową w wysokości 10000 zł ,

- A. G. (3) w kwocie 2000 zł, bowiem nie ma nikogo na utrzymaniu zarabia wprawdzie 1400 zł miesięcznie , ale posiada lokatę oszczędnościową w kwocie 50000 zł .

W pozostałej części wnioski powodów podlegają oddaleniu na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( Dz. U nr 167, poz. 1398 z późn. zm), bowiem niedopuszczalne jest obciążenie w całości kosztami procesu Skarbu Państwa w sytuacji , gdy przynajmniej w części strona jest w stanie sama je ponieść .

Z tych względów Sąd Apelacyjny na podstawie art. 386 § 1 w związku z art. 397 § 2 kpc orzekł jak w sentencji .

(...)

(...)

- (...)

(...)

cs

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Dudek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Pelc
Data wytworzenia informacji: