Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 124/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Rzeszowie z 2013-03-15

I ACz 302/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 24 maja 2013

Data publikacji: 20 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

obowiązany powiat, gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, sposób zabezpieczenia, zarząd dróg powiatowych, zakazanie, zabezpieczenie roszczenia, interes prawny, roszczenie procesowe, wypłata, beneficjent, dopuszczalność ingerencji, powództwo o ustalenie, postępowanie o udzielenie zabezpieczenia, żądanie udzielenia zabezpieczenia, ustalenie nieistnienia prawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie roszczenia
 • Ważne frazy
  • obowiązany powiat, gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, sposób zabezpieczenia, zarząd dróg powiatowych, zakazanie, zabezpieczenie roszczenia, interes prawny, roszczenie procesowe, wypłata, beneficjent, dopuszczalność ingerencji, powództwo o ustalenie, granica przedmiotowa i podmiotowa, wypłata gwarancji, gwarancja należytego wykonania umowy, postępowanie o udzielenie zabezpieczenia, żądanie udzielenia zabezpieczenia, ustalenie nieistnienia prawa, wypłata kwot
Zobacz»

I ACz 1875/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 4 listopada 2015

Data publikacji: 13 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

gwarant, zabezpieczenie roszczenia, gwarancja ubezpieczeniowa, udzielenie zabezpieczenia, sposób zabezpieczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie roszczenia
 • Ważne frazy
  • gwarant, zabezpieczenie roszczenia, gwarancja ubezpieczeniowa, udzielenie zabezpieczenia, wypłata gwarancji, usunięcie wady, rozpoznanie wniosku o zabezpieczenie, wniosek o zabezpieczenie roszczenia, wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu, uprawdopodobnienie, suma gwarancyjna, kaucja na zabezpieczenie, nierzetelny wykonawca, realizacja gwarancji ubezpieczeniowej, sposób zabezpieczenia, złożenie kaucji, termin sprawy, zaniechanie skorzystania, kwota gwarancji, wąsik
Zobacz»

XVI GCo 22/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 14 lutego 2012

Data publikacji: 15 stycznia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

gwarancja, udzielenie zabezpieczenia, zabezpieczenie roszczenia, zakazanie, należyte wykonanie, brak zabezpieczenia, wypłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie roszczenia
 • Ważne frazy
  • kwota z gwarancji, gwarancja, wypłata kwot, udzielenie zabezpieczenia, zabezpieczenie roszczenia, skorzystanie z zabezpieczenia, zakazanie, zabezpieczenie roszczenia wnioskodawcy, kara umowna, należyte wykonanie, brak zabezpieczenia, pośrednictwem pełnomocników, roszczenie o zaniechanie, wypłata, dokonywanie potrącenia, osiągnięcie cel, odstąpienie od umowy, roszczenie o zapłatę kary, konsorcjum, udzielenie zabezpieczenia roszczenia
Zobacz»

XXV Co 75/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 13 maja 2014

Data publikacji: 15 października 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

gwarancja, udzielenie zabezpieczenia, sposób zabezpieczenia, interes prawny, ustalenie nieistnienia prawa, brak zabezpieczenia, gwarant, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie roszczenia
 • Ważne frazy
  • gwarancja bankowa, gwarancja, udzielenie zabezpieczenia, odbiór pogwarancyjny, należyta ochrona prawna, uczestnik, sposób zabezpieczenia, podstawa gwarancji, dobre wykonanie, interes prawny, ustalenie nieistnienia prawa, wnioskodawca, brak zabezpieczenia, usterka, bank, gwarant, sfera prawna, powództwo w sprawie, roszczenie, praca naprawcza
Zobacz»

I ACz 396/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 17 kwietnia 2013

Data publikacji: 29 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

gwarancja, udzielenie zabezpieczenia, roszczenie, brak zabezpieczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie roszczenia
 • Ważne frazy
  • gwarancja, udzielenie zabezpieczenia, żądanie kary umownej, osiągnięcie cel, gwarancja bankowa, rachunek bankowy obowiązany, postępowanie rozpoznawcze, zajęcie rachunków bankowych, prawo do żądania, roszczenie, gwarancja płatności, udzielenie zabezpieczenia przez zajęcie, brak zabezpieczenia, formułowane roszczenie, kosztów wykonawstwa, wykonawstwo zastępcze, kara umowna i odszkodowania, odstąpienie od umowy, bank, rachunek depozytowy sądu
Zobacz»

I ACz 125/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 5 marca 2013

Data publikacji: 21 marca 2013

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

roszczenie procesowe, interes prawny, gwarancja ubezpieczeniowa, zabezpieczenie roszczenia, należyte wykonanie, wniosek o udzielenie zabezpieczenia, powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie roszczenia
 • Ważne frazy
  • postępowanie zabezpieczające, roszczenie procesowe, interes prawny, roszczenie pieniężne przeciwko skarbowi, gwarancja ubezpieczeniowa, zabezpieczenie roszczenia, zastosowanie zabezpieczenia, skorzystanie z gwarancji, uprawnienie do skorzystania, roszczenie z gwarancji, zażalenie, wykonanie umowy, uwzględnienie powództwa o ustalenie, istnienie interesu prawnego, należyte wykonanie, wniosek o udzielenie zabezpieczenia, powództwo o ustalenie, zabezpieczenie roszczenia pieniężnego, zaskarżone postanowienie, gwarancja bankowa
Zobacz»

I ACz 270/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 13 lutego 2012

Data publikacji: 28 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

gwarancja, udzielenie zabezpieczenia, należyte wykonanie, interes prawny, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie roszczenia
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, gwarancja, udzielenie zabezpieczenia, należyte wykonanie, zobowiązania kontraktowe, oświadczenie o odstąpienia, gwarancja usunięcia wad, dokument gwarancji, wydanie gwarancji, strona powodowa, umowa przez strony, interes prawny, roszczenie, uprawdopodobnienie roszczenia, gwarancja należytego wykonania umowy, gwarancja należytego wykonania zobowiązań, naprawa wszelkich wad, usunięcie wad i usterek, roszczenie o wydanie dokumentów, zapłata odszkodowań umownych
Zobacz»

I ACz 1939/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 22 listopada 2012

Data publikacji: 2 grudnia 2012

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, interes prawny, wniosek o udzielenie zabezpieczenia, roszczenie, zakazanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie roszczenia
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, uczestnik postępowań, gwarant, interes prawny, stosunek gwarancji, wniosek o udzielenie zabezpieczenia, rozruch elektrowni, dłużnik ze stosunku podstawowego, właściwe usunięcie, żądanie wypłaty sumy gwarancyjnej, abstrakcyjny charakter gwarancji, umowa na roboty budowlane, roszczenie, zobowiązanie gwaranta, interes prawny w ustaleniu, zakazanie, zażalenie wnioskodawcy, usunięcie wad i usterek, prawnie chroniony interes, oświadczenie w przedmiocie
Zobacz»

V ACz 366/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 21 kwietnia 2014

Data publikacji: 29 maja 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

gwarant, udzielenie zabezpieczenia, należyte wykonanie, beneficjent, umowa gwarancji, interes prawny, gwarancja ubezpieczeniowa, roszczenie, wypłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie roszczenia
 • Ważne frazy
  • gwarant, udzielenie zabezpieczenia, gwarancja należytego wykonania kontraktu, usunięcie wad i usterek, beneficjent gwarancji, należyte wykonanie, beneficjent, uprawdopodobnienie, odstąpienie od umowy, oświadczenie o odstąpienia, żądanie wypłaty sumy, ustalenie istnienia stosunku prawnego, umowa gwarancji, interes prawny, gwarancja ubezpieczeniowa, zamówienie publiczne, roszczenie, wypłata, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wybór oferty
Zobacz»

I ACz 1331/13

postanowienie

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 11 września 2013

Data publikacji: 27 marca 2014

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

sposób zabezpieczenia, żądanie udzielenia zabezpieczenia, interes prawny, powiat, wniosek o udzielenie zabezpieczenia, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie roszczenia
 • Ważne frazy
  • zalewanie nieruchomości, sposób zabezpieczenia, żądanie udzielenia zabezpieczenia, interes prawny, przepust, pieczenie, odcinek rowu, przesłanka zasadności żądania, powiat, ochrona dobra osobistego, per, woda, zaprzestanie naruszenia, ramach zabezpieczeń, wniosek o udzielenie zabezpieczenia, starosta powiatu, grożąca szkoda, przeciwna strona, roszczenie, zażalenie
Zobacz»

XXVI GCo 3/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 21 stycznia 2013

Data publikacji: 18 lutego 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

udzielenie zabezpieczenia, gwarancja, interes prawny, zabezpieczenie roszczenia, brak zabezpieczenia, sposób zabezpieczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie roszczenia
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, gwarancja, interes prawny, skorzystanie z zabezpieczenia, zabezpieczenie roszczenia, osiągnięcie cel, upadłość układowa, uprawdopodobnienie roszczenia, gwarancje kontraktowe, brak zabezpieczenia, sposób zabezpieczenia, roszczenie niepieniężne, zabezpieczenie roszczenia o ustalenie, udzielenie zabezpieczenia roszczenia, przyszła egzekucja, warunek udzielenia zabezpieczenia, nieistnienie, uwzględnienie wniosku o zabezpieczenie, kształt, postępowanie zabezpieczające
Zobacz»

VIII Gz 21/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 15 marca 2016

Data publikacji: 11 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, upadek zabezpieczenia, gwarancja, postępowanie zabezpieczające, gwarancja bankowa, doręczony odpis, robota budowlana, zażalenie, wierzytelność, ustanowienie zabezpieczenia, interes prawny, kaucja gwarancyjna, wniosek dokumentów, wszczęcie postępowania w sprawie, spółka komandytowa, pewność istnienia, koszt postępowań zażaleniowy, ustanowienie gwarancji, skutecznie dokonane potrącenie, przesłanka pozwalająca na dokonanie
Zobacz»

I C 1372/11

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 24 lipca 2014

Data publikacji: 26 września 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wniosek o udzielenie zabezpieczenia, roszczenie o rentę, zabieg, uprawdopodobnienie roszczenia, zarażenie powódki, rehabilitacja, postępowanie zabezpieczające, nieprawidłowe zakwalifikowanie, sąd polubowny, zabezpieczenie roszczenia, trzon kręgowy, mąż i córka, opieka osoby trzeciej, zakup leków, lek i środek, określone postępowanie, zwiększona potrzeba powódki, określona suma pieniężna, dopuszczalność drogi sądowa, opieka nad powódką
Zobacz»

XX GCo 10/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 stycznia 2013

Data publikacji: 15 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • harmonogram realizacji, gwarancja bankowa, gwarancja, kluczowe terminy, wiarygodność roszczenia, budowa centrum, ukończenie robót, przedłużenie czasu na ukończenie, przekroczenie czasów, projekt, zarządca, kara umowna za przekroczenie, prawo do żądania, przyszłe powództwo, brak zabezpieczenia, wniosek o udzielenie zabezpieczenia, umowa z dniem, robota budowlana, podstawy instrukcji, uprawdopodobnienie
Zobacz»

II Cz 1133/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 10 lipca 2015

Data publikacji: 29 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sposób zabezpieczenia, zakaz zbywania i obciążania, zabezpieczenie roszczenia, zachód, zbywanie i obciążanie nieruchomości, sposób zabezpieczenia roszczenia, ustanowienie zakazu zbywania, wniosek o udzielenie zabezpieczenia, forma zakazu, katalog zabezpieczeń, rzeczywisty stan prawny, księga wieczysta, roszczenie niepieniężne, skarżone postanowienie, zażalenie, zabezpieczenie poprzez ustanowienie zakazu, udzielenie zabezpieczenia poprzez ustanowienie, udzielenie zabezpieczenia roszczenia, roszczenie pieniężne, postacią zakazu
Zobacz»

II Cz 50/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 14 lutego 2014

Data publikacji: 19 maja 2014

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sposób zabezpieczenia, zabezpieczenie roszczenia, sposób zabezpieczenia roszczenia, zabezpieczenie roszczenia o stwierdzenie, zasiedzenie udziału, stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, wniosek o udzielenie zabezpieczenia, miasto, stwierdzenie nabycia własności, wniosek o zabezpieczenie roszczenia, wnioskodawca, udzielenie zabezpieczenia roszczenia, zażalenie, wysłuchanie uczestników, niebezpieczeństwo braku, wskazanie poprawne, poważne utrudnienie wykonania zapadłego, wykazanie prawdopodobieństwa istnienia roszczenia, ocena przesłanek udzielenia, interpretacja i zastosowanie przepisów
Zobacz»

VIII Gz 309/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 lipca 2017

Data publikacji: 11 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

wniosek o udzielenie zabezpieczenia, gwarancja, interes prawny, sposób zabezpieczenia, zabezpieczenie roszczenia, brak zabezpieczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie roszczenia
 • Ważne frazy
  • wniosek o udzielenie zabezpieczenia, uprawdopodobnienie roszczenia, postępowanie układowe, gwarancja, interes prawny, fragment sprawozdania, gorzów wielkopolski, sposób zabezpieczenia, pokrycie dachów, otwarcie, zawarcie układów, górnik, udzielenie zabezpieczenia roszczenia, postępowanie restrukturyzacyjne, zabezpieczenie roszczenia, ustawa prawa, zaskarżone postanowienie, brak zabezpieczenia, strata netto, spółka
Zobacz»

V AGz 15/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 14 marca 2019

Data publikacji: 20 marca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

gwarancja, interes prawny, zakazanie, udzielenie zabezpieczenia, sposób zabezpieczenia, zabezpieczenie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie roszczenia
 • Ważne frazy
  • gwarancja, interes prawny, uzyskanie zabezpieczenia, zakazanie, roszczenie o ustalenie, realizacja uprawnienia, zrealizowanie gwarancji, uprawnienie z gwarancji bankowej, udzielenie zabezpieczenia, sposób zabezpieczenia, nieistnienie roszczenia, wniosek o zabezpieczenia, rękojmia, uprawdopodobnienie interesu prawnego, osiągnięcie cel, podstawa wypłaty, zabezpieczenie roszczenia, zażalenie, sprawa pierwszoplanowa, ustalenie nieistnienia
Zobacz»

II Cz 204/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 26 marca 2015

Data publikacji: 15 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, udzielenie zabezpieczenia roszczenia, interes prawny, druga przesłanka, zabezpieczenie roszczenia, zajęcie wierzytelności, sposób osiągnięcia celu, fakt braku odpowiedzi, pozytywne rozstrzygnięcie sprawy, majątek przed wierzycielami, uznanie istnienia interesu prawnego, pełna ochrona prawna, kumulatywne wystąpienie przesłanek, merytoryczne orzeczenie w sprawie, konieczność oddalenia wniosku, zajęcie rachunku bankowego obowiązanego, zobowiązanie hipoteczne, twierdzenie zawarte w zażaleniu, nieregulowanie zobowiązań, cena sprzedaży udziału
Zobacz»

V AGz 142/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 28 lutego 2018

Data publikacji: 17 kwietnia 2018

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

gwarant, udzielenie zabezpieczenia, interes prawny, roszczenie, udzielona gwarancja, należyte wykonanie, beneficjent
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie roszczenia
 • Ważne frazy
  • gwarant, udzielenie zabezpieczenia, interes prawny, gwarancja jakości, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, beneficjent gwarancji, roszczenie o ustalenie, rękojmia za wady, skuteczność odstąpienia od umowy, roszczenie, nieistnienie zobowiązania, uprawdopodobnienie roszczenia, udzielona gwarancja, należyte wykonanie, kwota z gwarancji bankowej, nieistnienie uprawnienia, beneficjent, ważność gwarancji, ustalenie nieistnienia, sporność
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Dudek
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Palacz,  Anna Pelc ,  Kazimierz Rusin
Data wytworzenia informacji: