Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2180

III AUa 814/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-03-23

Data publikacji: 2017-04-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Sąd w postępowaniu cywilnym nie jest uprawniony do kwestionowania decyzji administracyjnej ostatecznej , w szczególności pod względem jej merytorycznej zasadności i jest nią związany .
Sygn. akt III AUa 814/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2017 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSA Mirosław Szwagierczak Sędziowie: SSA Ewa Madera SSO del. Bożena Błachowicz (spr.) Protokolant st.sekr.sądowy Elżbieta Stachowicz po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2017 r. na rozprawie sprawy z wniosku E. J. przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o wysokość emerytury na skutek apelacji w
Czytaj więcej»

III AUa 698/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-02-16

Data publikacji: 2017-03-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Organ rentowy nie może być zwolniony z merytorycznej oceny składanych dokumentów. Jeżeli pobranie nienależnych świadczeń spowodowane było nie tylko błędem pracodawcy, ale i organu rentowego, nie można żądać od płatnika składek zwrotu tychże świadczeń.
Sygn. akt III AUa 698/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 lutego 2017 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSA Ewa Madera Sędziowie: del. SSO Bożena Błachowicz (spr.) SSA Stanisław Urban Protokolant st.sekr.sądowy Maria Piekiełek po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2017 r. na rozprawie sprawy z wniosku (...) Sp. z o.o. w S. z udziałem zainteresowanego J. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R. o
Czytaj więcej»

III AUa 672/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-03-01

Data publikacji: 2017-03-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Jako rażące naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy należy uznać i rozumieć takie naruszenie, które stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika. Bezpośredniość występuje zaś wówczas gdy naruszenie przepisów bhp jest tego rodzaju, że skutek w postaci zagrożenia dla życia lub zdrowia jest wynikiem samego naruszenia zasad bhp bez konieczności wystąpienia dodatkowej przyczyny.
Sygn. akt III AUa 672/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 marca 2017 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSA Irena Mazurek Sędziowie: SSA Barbara Gonera SSO del. Bożena Błachowicz (spr.) Protokolant st. sekr. sądowy Anna Kuźniar po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2017 r. na rozprawie sprawy z wniosku (...) sp. z o.o. w M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R. o wysokość stopy procentowej składki n
Czytaj więcej»

III AUa 738/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-02-23

Data publikacji: 2017-03-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III AUa 738/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lutego 2017 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSA Ewa Madera Sędziowie: SSA Irena Mazurek SSO del. Ewa Preneta-Ambicka (spr.) Protokolant st.sekr.sądowy Małgorzata Leniar po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2017 r. na rozprawie sprawy z wniosku K. W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R. o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy w
Czytaj więcej»

III AUa 580/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-12-15

Data publikacji: 2017-01-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Pierwszoinstancyjna ocena dowodów nie wykraczająca poza granice zakreślone w art. 233 par. 1 kpc nie stwarza podstawy do zajęcia przez Sąd II instancji odmiennego stanowiska.
Sygn. akt III AUa 580/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 grudnia 2016 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSA Mirosław Szwagierczak (spr.) Sędziowie: SSA Barbara Gonera del. SSO Alina Basińska Protokolant st.sekr.sądowy Maria Piekiełek po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2016 r. na rozprawie sprawy z wniosku W. M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w J. o rentę z tytułu niezdolności do pracy na
Czytaj więcej»

III AUa 572/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-12-14

Data publikacji: 2017-01-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: skuteczność domagania się zwrotu składek przez ubezpieczonego z tytułu działalności gospodarczej w sytuacji nabycia w ciągu miesiąca prawa do zasiłku macierzyńskiego.
Sygn. akt III AUa 572/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2016 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSA Irena Mazurek (spr.) Sędziowie: SSA Ewa Madera SSO del. Bożena Błachowicz Protokolant st.sekr.sądowy Elżbieta Stachowicz po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2016 r. na rozprawie sprawy z wniosku A. C. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R. o ustalenie okresu podlegania dobrowolnemu ubez
Czytaj więcej»

III AUa 688/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-02-15

Data publikacji: 2017-03-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III AUa 688/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lutego 2017 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSA Irena Mazurek Sędziowie: SSA Mirosław Szwagierczak SSO del. Bożena Błachowicz (spr.) Protokolant st.sekr.sądowy Elżbieta Stachowicz po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2017 r. na rozprawie sprawy z wniosku A. W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R. o wysokość renty na skutek apelacji wn
Czytaj więcej»

I ACa 288/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2013-02-14

Data publikacji: 2013-11-16

trafność 100%

Sygn. akt. I ACa 288/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lutego 2013 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSA Andrzej Palacz Sędziowie: SA Anna Pelc SA Anna Gawełko (spr.) Protokolant: st.sekr.sądowy Justyna Stępień po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2013 r. na rozprawie sprawy z powództwa WYDAWNICTWO (...) Spółki z o.o. Spółki Komandytowej w W. przeciwko R. O. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą R. O. Oficyna (...) w M. o ochronę pr
Czytaj więcej»

I ACa 272/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2009-10-29

Data publikacji: 2013-01-29

trafność 100%

Sygn. akt. I ACa 272/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 października 2009 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSA Cezary Petruszewicz Sędziowie: SA Andrzej Palacz (spraw.) SA Anna Gawełko Protokolant: Cecylia Solecka po rozpoznaniu w dniu 29 października 2009 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z o.o. w A. przeciwko D.Z. TRANS D. M. , Z. M. S. (1) .J. w L. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku zaocznego Sądu Okręgowego-
Czytaj więcej»

III AUa 648/16

wyrok

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-01-25

Data publikacji: 2017-03-04

trafność 100%

Sygn. akt III AUa 648/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 stycznia 2017 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSA Irena Mazurek (spr.) Sędziowie: SSA Barbara Gonera del. SSO Elżbieta Selwa Protokolant st.sekr.sądowy Maria Piekiełek po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2017 r. na rozprawie sprawy z wniosku B. T. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R. o ustalenie właściwego ustawodawstwa na skutek a
Czytaj więcej»