Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2377

I ACz 1029/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2014-01-17

Data publikacji: 2014-03-17

trafność 100%

Sygn. akt I ACz 1029/13 POSTANOWIENIE Dnia 17 stycznia 2014 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: SSA Kazimierz Rusin (spr.) Sędziowie: SA Dariusz Mazurek SA Anna Pelc po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Przedsiębiorstwa Budowlanego S.A. w K. przeciwko (...) Sp. z o.o. w (...) w L. o zapłatę na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 28 sierpnia 2013 r.
Czytaj więcej»

I ACz 1030/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-01-23

Data publikacji: 2015-02-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I ACz 1030/14 POSTANOWIENIE Dnia 23 stycznia 2015 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: SSA Marek Klimczak Sędziowie: SA Dariusz Mazurek (spraw.) SA Jan Sokulski po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2015r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa J. B. przeciwko Przedsiębiorstwu Usługowo-Produkcyjnemu (...) w likwidacji z siedzibą w R. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności na skutek zażalenia pozwanego od postanowienia Sądu Okr
Czytaj więcej»

I ACz 1036/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2014-01-17

Data publikacji: 2014-02-12

trafność 100%

Sygn. akt I ACz 1036/13 POSTANOWIENIE Dnia 17 stycznia 2014r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: SSA Kazimierz Rusin (spr.) Sędziowie: SA Anna Pelc SA Marek Klimczak po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa W. L. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) w P. o stwierdzenie nieważności uchwały na skutek zażalenia powoda na postanowienie Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia 15 października 2013 r., sygn. a
Czytaj więcej»

I ACz 1063/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-01-09

Data publikacji: 2015-04-15

trafność 100%

Teza orzeczenia: Charakter rozpoznawanej sprawy przesądza o tym, że z uwagi na ewentualna sprzeczność interesów zainteresowanych stron powinien znaleźć art. 520 par 3 kpc w zw. z art. 111 pa 2 kpc.
Sygn. akt I ACz 1063/14 POSTANOWIENIE Dnia 9 stycznia 2015 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: SSA Anna Gawełko Sędziowie: SA Marek Klimczak (spraw.) SA Kazimierz Rusin po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa K. G. z udziałem K. P. Komitetu Wyborczego wyborców M. K. o wydanie orzeczenia w trybie wyborczym na skutek zażalenia powoda na orzeczenie o kosztach postępowania zawarte w pkt 2 postanowienia S
Czytaj więcej»

I AGa 8/22

wyrok

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2022-06-09

Data publikacji: 2022-07-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W orzeczeniu zapadłym na skutek wznowienia postępowania, sąd może dokonać zmiany zaskarżonego skargą wyroku w zakresie rozstrzygnięcia o kosztach, ale nie zawsze będzie to wystarczające dla zapewnienia restytucji, co czyni uzasadnionym wniosek oparty na art. 415 kpc także w zakresie spełnionego nienależnego świadczenia obejmującego koszty (...)
Sygn. akt I AGa 8/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 czerwca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSA Małgorzata Moskwa Protokolant: sekretarz sądowy Magdalena Leniar po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2022 r. na rozprawie sprawy ze skargi pozwanego o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2015 r., sygn. akt VI GC 194/14 wraz z postanowieniem Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia
Czytaj więcej»

I AGa 34/18

wyrok

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2018-02-07

Data publikacji: 2019-03-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W art. 357.1 kc nie chodzi o nadmierną trudność czy zagrożenie rażąca stratą, które miałyby wystąpić z bliżej nieokreślonych powodów, ale tylko takie które zostały wywołane nadzwyczajną zmianą stosunków.
Sygn. akt. I AGa 34/18 (I ACa 562/17) WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lutego 2018 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSA Małgorzata Moskwa (spraw.) Sędziowie: SA Jan Dela SO del. Agnieszka Staniszewska-Perenc Protokolant: st. sekr. sądowy Aleksandra Szubert po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2018 r. na rozprawie sprawy z powództwa A. Ś. przeciwko (...) Sp. z o.o. w S. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Gospodarc
Czytaj więcej»

I AGa 64/18

wyrok

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2018-04-19

Data publikacji: 2019-09-23

trafność 100%

Teza orzeczenia: Art. 321 kpc wyznacza granice rozpoznania sprawy. Apelujący zarzucił, że Sąd Okręgowy tak przy orzekaniu jak i w uzasadnieniu pomija część warunków przedmiotowej umowy, podczas gdy ma to istotny wpływ na wyrok. Zarzucił że sprzeczność ustaleń faktycznych z zebranym materiałem dowodowym polega na ustaleniu, że wartości rozebranych przez powoda (...)
Sygn. akt. I AGa 64/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 kwietnia 2018 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SA Dariusz Mazurek Sędziowie: SA Małgorzata Moskwa (spraw.) SA Jan Dela Protokolant: st. sekr. sądowy Aleksandra Szubert po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2018 r. na rozprawie sprawy z powództwa A. P. przeciwko S. D. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Gospodarczego w Rzeszowie z dnia 7 listopada 2017 r
Czytaj więcej»

I AGa 67/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2018-05-17

Data publikacji: 2019-08-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt. I AGa 67/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2018 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSA Bogdan Ziemiański Sędziowie: SA Jan Dela SO del. Agnieszka Staniszewska-Perenc (spr.) Protokolant: st. sekr. sądowy Cecylia Solecka po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2018 r. na rozprawie sprawy z powództwa Zakładów (...) Sp. z o.o. w L. przeciwko (...) Sp. z o.o. w L. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Gos
Czytaj więcej»

I AGa 70/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2019-11-21

Data publikacji: 2021-02-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Odpowiedzialność wykonawcy (członka konsorcjum) wobec inwestora nie ogranicza się do odpowiedzialności za wykonanie umowy rozumianej wyłącznie jako realizacja przedmiotu umowy tj. wykonanie prac będących przedmiotem zamówienia. Odpowiedzialność kontraktowa obejmuje wywiązanie się przez obie strony umowy ze wszystkich jej postanowień, w tym (...)
Sygn. akt. I AGa 70/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 listopada 2019 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący sędzia Marek Klimczak (spr.) Sędziowie: Grażyna Demko Agnieszka Staniszewska-Perenc Protokolant: st. sekr. sądowy Justyna Stępień po rozpoznaniu w dniu 07 listopada 2019 r. na rozprawie sprawy z powództwa Agencji (...) S.A. z/s w M. przeciwko (...) SA z/s w Z. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Gospoda
Czytaj więcej»

I AGa 84/18

wyrok

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2018-06-28

Data publikacji: 2021-07-01

trafność 100%

Sygn. akt. I AGa 84/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 czerwca 2018 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSA Grażyna Demko (spraw.) Sędziowie: SA Edyta Pietraszewska SO del. Agnieszka Staniszewska-Perenc Protokolant: st. sekr. sądowy Aleksandra Szubert po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2018 r. na rozprawie sprawy z powództwa Ł. P. przeciwko (...) Sp. z o.o. w N. o zapłatę oraz w sprawie z powództwa Ł. P. przeciwko (...) Spółce z o.o. w D. o
Czytaj więcej»