Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2288

I ACa 5/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2013-06-27

Data publikacji: 2014-01-09

trafność 100%

Sygn. akt. I ACa 5/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 czerwca 2013 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSA Kazimierz Rusin (spraw.) Sędziowie: SA Dariusz Mazurek SA Grażyna Demko Protokolant: st. sekr. sądowy Aleksandra Szubert po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2013 r. na rozprawie sprawy z powództwa W. Z. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma (...) w R. przeciwko (...) Spółce z o.o. w R. o zapłatę na skutek apelacji obu stro
Czytaj więcej»

I ACa 6/17

wyrok

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-06-22

Data publikacji: 2019-08-05

trafność 100%

Sygn. akt. I ACa 6/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 czerwca 2017 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Dariusz Mazurek Sędziowie: SA Małgorzata Moskwa del. SO Barbara Frankowska (spr.) Protokolant: st. sekr. sądowy Cecylia Solecka po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2017 r. na rozprawie sprawy z powództwa M. W. obecnie (...) przeciwko K. W. o zapłatę na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 13 kwietnia 2
Czytaj więcej»

I ACa 15/18

uzasadnienie

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2019-03-20

Data publikacji: 2019-05-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Podstawa uchylenia zaskarżonego wyroku z powodu potrzeby przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości dotyczy także takiej sytuacji gdy jakiś dowód został co prawda przeprowadzony w postępowaniu pierwszoinstancyjnym, jednakże z uwagi na przyczyny takie jak nieważność postępowania czy inną wadliwość procesową niezbędne jest ponowne (...)
Sygn. akt I ACa 15/18 UZASADNIENIE Sąd Okręgowy w Rzeszowie wyrokiem z 30 października 2017 r. zasadził od pozwanej Gminy M. R. na rzecz powoda 65.000 zł z ustawowymi odsetkami od 18 grudnia 2014 r. (pkt I wyroku), a w pozostałej części zgłoszonego przez powoda żądania pozwu postępowanie umorzył (pkt II wyroku). Orzekając o kosztach procesu, Sąd I instancji zasądził od pozwanej na rzecz powoda 1.800 zł , nie obciążył powoda kosztami procesu w zakresie, w którym umorzono postępowanie oraz nakazał
Czytaj więcej»

I ACa 6/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-06-22

Data publikacji: 2019-08-06

trafność 100%

Sygn. akt. I ACa 6/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 czerwca 2017 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Dariusz Mazurek Sędziowie: SA Małgorzata Moskwa del. SO Barbara Frankowska (spr.) Protokolant: st. sekr. sądowy Cecylia Solecka po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2017 r. na rozprawie sprawy z powództwa M. W. obecnie (...) przeciwko K. W. o zapłatę na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 13 kwietnia 2
Czytaj więcej»

I ACa 24/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2014-04-17

Data publikacji: 2014-08-07

trafność 100%

Sygn. akt. I ACa 24/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2014 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSA Marek Klimczak (spr.) Sędziowie: SA Anna Pelc SO del. Bogdan Ziemiański Protokolant: st.sekr.sądowy Justyna Stępień po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2014 r. na rozprawie sprawy z powództwa A. L. i A. B. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości (...) przy ul. ks. J. P. w S. przy udziale interwenienta ubocznego po stronie poz
Czytaj więcej»

I ACa 31/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2013-04-11

Data publikacji: 2013-05-18

trafność 100%

Sygn. akt. I ACa 31/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 kwietnia 2013 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSA Dariusz Mazurek (spraw.) Sędziowie: SA Marek Klimczak SA Roman Skrzypek Protokolant: st. sekr. sądowy Aleksandra Szubert po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2013 r. na rozprawie sprawy z powództwa S. P. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. poprzednio (...) S.A. w W. o zapłatę na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Okręgowego w Rze
Czytaj więcej»

I ACa 426/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2013-12-19

Data publikacji: 2014-03-03

trafność 100%

Teza orzeczenia: ocena ważności uchwały wspólnoty
Sygn. akt. I ACa 426/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2013 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSA Anna Gawełko Sędziowie: SA Kazimierz Rusin SA Dariusz Mazurek (spr.) Protokolant: st.sekr.sądowy Justyna Stępień po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2013 r. na rozprawie sprawy z powództwa K. W. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej " (...) " w P. o uchylenie uchwały na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia
Czytaj więcej»

I ACa 448/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2013-01-17

Data publikacji: 2013-02-21

trafność 100%

Sygn. akt. I ACa 448/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 stycznia 2013 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSA Kazimierz Rusin Sędziowie: SA Anna Gawełko (spr.) SA Anna Pelc Protokolant: st.sekr.sądowy Justyna Stępień po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2013 r. na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko (...) S.A. w W. (poprzednio: (...) S.A. w W. ) o zapłatę na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 10 li
Czytaj więcej»

I ACa 450/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2013-01-17

Data publikacji: 2013-06-06

trafność 100%

Sygn. akt. I ACa 450/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 stycznia 2013 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSA Kazimierz Rusin Sędziowie: SA Anna Gawełko SA Anna Pelc (spr.) Protokolant: st.sekr.sądowy Justyna Stępień po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2013 r. na rozprawie sprawy z powództwa B. J. (1) przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę na skutek apelacji strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 16 lipca 2012 r., sygn. ak
Czytaj więcej»

I ACa 452/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2013-03-28

Data publikacji: 2013-07-31

trafność 100%

Sygn. akt. I ACa 452/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2013 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSA Kazimierz Rusin (spr.) Sędziowie: SA Jan Sokulski SA Marek Klimczak Protokolant: st.sekr.sądowy Justyna Stępień po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2013 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w W. przeciwko (...) o zmianę wysokości świadczenia umowy na skutek apelacji strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 12 l
Czytaj więcej»