Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2318

III AUa 1508/13

uzasadnienie

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2014-04-24

Data publikacji: 2014-05-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III AUa 1508/13 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 23 kwietnia 2013 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. odmówił M. P. prawa do emerytury nauczycielskiej, ponieważ rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w związku z upływem czasu, na który została zawarta, a nie na wniosek nauczyciela. W odwołaniu od powyższej decyzji wnioskodawczyni domagała się jej zmiany i przyznania prawa do emerytury nauczycielskiej. Odpowiadając na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie. Wyrokiem z dnia
Czytaj więcej»

III AUa 1507/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2014-04-24

Data publikacji: 2014-05-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III AUa 1507/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 kwietnia 2014 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSA Bogumiła Burda (spr.) Sędziowie: SSA Barbara Gonera SSA Alicja Podczaska Protokolant st.sekr.sądowy Małgorzata Leniar po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2014 r. na rozprawie sprawy z wniosku (...) Przedsiębiorstwa (...) w M. z udziałem zainteresowanego J. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych O
Czytaj więcej»

III AUa 1514/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2014-05-22

Data publikacji: 2014-06-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Preferencyjne przeliczniki zatrudnienia na kolei o jakich mowa w art. 43 ust. 2 ustawy emerytalno - rentowej z 17 grudnia 1998r. , wobec braku odpowiedniego odesłania w art. 174 wyżej przywołanej ustawy, nie mają zastosowania przy ustalaniu kapitału początkowego.
Sygn. akt III AUa 1514/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 maja 2014 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSA Bogumiła Burda Sędziowie: SSA Marta Pańczyk-Kujawska (spr.) SSA Urszula Kocyłowska Protokolant st.sekr.sądowy Maria Piekiełek po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2014 r. na rozprawie sprawy z wniosku Z. A. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R. o wysokość kapitału początkowego na skutek apel
Czytaj więcej»

III AUa 1519/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2014-07-16

Data publikacji: 2014-07-31

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Prawomocny wyrok sądowy oddalający odwołanie od decyzji ZUS odmawiającej przyznania prawa do emerytury nie stoi na przeszkodzie w ponownym osądzie sprawy w sytuacji złożoenia kolejnego wniosku (art. 114 ust. 1 FUS) opartego na nowych okolicznościach faktycznych.
Sygn. akt III AUa 1519/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 lipca 2014 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSA Irena Mazurek (spr.) Sędziowie: SSA Janina Czyż SSA Marta Pańczyk-Kujawska Protokolant st.sekr.sądowy Elżbieta Stachowicz po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2014 r. na rozprawie sprawy z wniosku J. B. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w J. o prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach s
Czytaj więcej»

III AUz 2/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2014-02-06

Data publikacji: 2014-02-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: ustanowienie pełnomocnika nie pozbawia strony prawa do samodzielnego i osobistego dokonania czynności procesowej
Sygn. akt III AUz 2/14 POSTANOWIENIE Dnia 6 lutego 2014r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSA Roman Skrzypek (spr.) Sędziowie: SSA Barbara Gonera SSA Ewa Madera po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2014r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku M. K. przyudziale zainteresowanego Centrum (...) A. B. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R. podleganie ubezpieczeniu społecznemu na skutek zażalenia M. K.
Czytaj więcej»

III AUz 1/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2013-01-25

Data publikacji: 2013-01-31

trafność 100%

Sygn. akt III AUz 1/13 POSTANOWIENIE Dnia 25 stycznia 2013 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSA Urszula Kocyłowska (spr.) Sędziowie: SSA Mirosław Szwagierczak SSA Alicja Podczaska po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku T. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu ora
Czytaj więcej»

III AUz 4/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2014-01-22

Data publikacji: 2014-02-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: odrzucenie odwołania na podstawie art 477 (9) par. 3 (1) kpc mozliwe jest tylko wówczas, gdy odwołanie to jest oparte wyłącznie na zarzutach dotyczących orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.
III AUz 4/14 POSTANOWIENIE Dnia 22 stycznia 2014 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSA Bogumiła Burda (spr.) Sędziowie: SSA Urszula Kocyłowska SSA Ewa Madera po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku S. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R. o rentę z tytułu niezdolności do pracy na skutek zażalenia wnioskodawcy od postanowienia Sądu Okręgowego w Prz
Czytaj więcej»

III AUz 4/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2013-02-13

Data publikacji: 2013-02-23

trafność 100%

Sygn. akt III AUz 4/13 POSTANOWIENIE Dnia 13 lutego 2013 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSA Barbara Gonera (spr.) Sędziowie: SSA Urszula Kocyłowska SSA Mirosław Szwagierczak po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Z. C. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R. o prawo do emerytury na skutek zażalenia wnioskodawcy Z. C. na postanowienie Sądu Okręgowego
Czytaj więcej»

III AUz 7/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2013-02-13

Data publikacji: 2013-02-21

trafność 100%

Sygn. akt III AUz 7/13 POSTANOWIENIE Dnia 13 lutego 2013 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSA Janina Czyż ( spr.) Sędziowie: SSA Barbara Gonera SSA Mirosław Szwagierczak po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Wojewódzkiego Szpitala (...) w K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w J. z udziałem zainteresowanego D. P. o ustalenie podstawy wymiaru składek na
Czytaj więcej»

III AUz 9/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2013-02-07

Data publikacji: 2013-02-12

trafność 100%

Sygn. akt III AUz 9/13 POSTANOWIENIE Dnia 7 lutego 2013 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSA Ewa Madera Sędziowie: SSA Alicja Podczaska ( spr.) SSA Mirosław Szwagierczak po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Wojewódzkiego Szpitala (...) w K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w J. z udziałem zainteresowanej A. M. o ustalenie podstawy wymiaru składek na ub
Czytaj więcej»