Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2202

I ACa 710/16

uzasadnienie

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-10-31

Data publikacji: 2018-02-09

trafność 100%

Sygn. akt I ACa 710/16 UZASADNIENIE Sąd Okręgowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 12 października 2015 r. sygn. akt I C 1004/15 utrzymał w mocy nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 18 września 2014 r., wydany w sprawie sygn. akt I Nc 55/14 – co do całości tego orzeczenia (pkt I) oraz odstąpił od obciążania pozwanych R. M. oraz T. M. brakującą częścią opłaty sądowej, należną od zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym (pkt II). U podstaw tego wyroku, jak wynika to z jego pisemnego
Czytaj więcej»

I ACa 532/16

uzasadnienie

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-11-20

Data publikacji: 2018-02-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I ACa 532/16 UZASADNIENIE Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu wyrokiem z dnia 12 maja 2015 r. sygn. akt I C 967/14 nakazał pozwanemu M. P. , aby ten zamieścił na swoim blogu znajdującym się na stronie internetowej pod adresem (...) net oraz na stronach (...) pl, (...) net. oświadczenie o treści „w związku z wpisem z dnia 29 października 2014 r. zamieszczonym na stronie (...) o tytule „ujawniamy mechanizm „ maszynki przetargowej” - oszustwa doskonałego” oraz na stronach (...) zamieszczonym 31 pa
Czytaj więcej»

I ACa 532/16

wyrok

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-10-26

Data publikacji: 2018-02-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Fakultatywność zasądzenia odpowiedniej sumy określonej wart. 448 kc na cel społeczny.
Sygn. akt. I ACa 532/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 października 2017 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący Prezes SA Marek Klimczak (spraw.) Sędziowie: SA Małgorzata Moskwa SO del. Edyta Pietraszewska Protokolant: st. sekr. sądowy Aleksandra Szubert po rozpoznaniu w dniu 26 października 2017 r. na rozprawie sprawy z powództwa N. M. przeciwko M. P. o ochronę dóbr osobistych na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Tarnobrzeg
Czytaj więcej»

I ACa 710/16

wyrok

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-10-12

Data publikacji: 2018-02-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Poręczyciel wekslowy może podnieść zarzut niezgodności weksla z treścią porozumienia wekslowego, tylko jeżeli niezgodność ta prowadzi do obciążenia go w większym stopniu, niż miałoby to miejsce gdyby uzupełniono weksel zgodnie z porozumieniem.
Sygn. akt. I ACa 710/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 października 2017 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący Prezes SA Marek Klimczak (spr.) Sędziowie: SA Małgorzata Moskwa SO del. Anna Sierpińska Protokolant: st.sekr.sądowy Justyna Stępień po rozpoznaniu w dniu 12 października 2017 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w J. przeciwko T. M. i R. M. o zapłatę na skutek apelacji pozwanych od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia
Czytaj więcej»

III AUa 260/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-12-12

Data publikacji: 2018-02-07

trafność 100%

Sygn. akt III AUa 260/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 grudnia 2017 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSA Irena Mazurek Sędziowie: SSO del. Elżbieta Selwa SSA Ewa Preneta-Ambicka (spr.) Protokolant st. sekr. sądowy Anna Kuźniar po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2017 r. na rozprawie sprawy z wniosku A. C. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R. o podleganie ubezpieczeniom społecznym na skut
Czytaj więcej»

III AUa 308/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2018-01-11

Data publikacji: 2018-02-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: wspólnik spółki jawnej w upadłości likwidacyjnej nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
Sygn. akt III AUa 308/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 stycznia 2018 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSA Ewa Preneta-Ambicka (spr.) Sędziowie: SSA Barbara Gonera SSO del. Bożena Błachowicz Protokolant st. sekr. sądowy A. K. po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2018 r. na rozprawie sprawy z wniosku H. G. i R. G. (1) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w J. o ustalenie obowiązku ubezpieczenia
Czytaj więcej»

III AUa 560/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-12-07

Data publikacji: 2018-02-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Konieczność zachowania rzeczywistego charakteru pracowniczego zatrudnienia dotyczy nie tylko momentu zawarcia umowy o pracę ale następnie kontynuowania zatrudnienia.
Sygn. akt III AUa 560/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 grudnia 2016 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSA Urszula Kocyłowska Sędziowie: SSA Barbara Gonera SSO del. Ewa Preneta-Ambicka (spr.) Protokolant st. sekr. sądowy A. K. (1) po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2016 r. na rozprawie sprawy z wniosku A. K. (2) z udziałem zainteresowanej (...) Sp. z o.o. z siedzibą w R. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznyc
Czytaj więcej»

III AUa 868/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-12-12

Data publikacji: 2017-12-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: dla ustalenia emerytury pomostowej z art. 49 ustawy o em. pom. warunkiem jest wykonywanie pracy w warunkach szczególnych w rozumieniu art. 3 tej ustawy.
Sygn. akt III AUa 868/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 grudnia 2017 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSA Irena Mazurek Sędziowie: SSO del. Elżbieta Selwa (spr.) SSA Ewa Preneta-Ambicka Protokolant st. sekr. sądowy Anna Kuźniar po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2017 r. na rozprawie sprawy z wniosku M. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R. o emeryturę pomostową na skutek apelacji wnios
Czytaj więcej»

III AUa 205/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-11-29

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Teza orzeczenia: doliczenie składników wynagrodzenia do przychodu uwzględnionego przy ustalaniu wskaźnika wysokości podstawy renty wymaga ustalenia czy stanowi on podstawę wymiaru składek.
Sygn. akt III AUa 205/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 listopada 2017 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSA Irena Mazurek Sędziowie: SSA Ewa Madera del. SSO Elżbieta Selwa (spr.) Protokolant st.sekr.sądowy M. P. po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2017 r. na rozprawie sprawy z wniosku A. B. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R. o wysokość renty na skutek apelacji organu rentowego od wyro
Czytaj więcej»

III AUa 223/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-11-29

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III AUa 223/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 listopada 2017 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSA Irena Mazurek Sędziowie: SSA Ewa Madera del. SSO Elżbieta Selwa (spr.) Protokolant st.sekr.sądowy M. P. po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2017 r. na rozprawie sprawy z wniosku L. G. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w J. o emeryturę na skutek apelacji organu rentowego od wyroku Są
Czytaj więcej»