Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2313

I ACa 573/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2014-02-20

Data publikacji: 2014-06-16

trafność 100%

Teza orzeczenia: Przepis art. 34 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (...) nie reguluje samodzielnie zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone przez niego ruchem takiego pojazdu, lecz odwołuje się do odpowiedzialności posiadacza lub kierowcy pojazdu mechanicznego na (...)
Sygn. akt. I ACa 573/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lutego 2014 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSA Jan Sokulski Sędziowie: SA Marek Klimczak (spr.) SO del. Jan Dela Protokolant: st.sekr.sądowy Renata Rusinek po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2014 r. na rozprawie sprawy z powództwa K. H. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Krośnie z dnia 2 września 2013 r., sygn. akt I C 917/12
Czytaj więcej»

I ACa 575/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-02-26

Data publikacji: 2015-03-31

trafność 100%

Teza orzeczenia: Fakt, że pomocy w życiu codziennym osobie poszkodowanej w delikcie udzielają członkoiwe najbliższej rodziny, niepozbawia osoby poszkodowanej prawa do żądania renty z tytułu zwiększonych potrzeb.
Sygn. akt. I ACa 575/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lutego 2015 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSA Jan Sokulski Sędziowie: SA Anna Gawełko (spr.) SO del. Bogdan Ziemiański Protokolant: st.sekr.sądowy Justyna Stępień po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa Z. F. przeciwko (...) S.A. w Ł. i R. S. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego (...) S.A. w Ł. od wyroku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 30 c
Czytaj więcej»

I ACa 581/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-03-05

Data publikacji: 2015-08-12

trafność 100%

Teza orzeczenia: zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej.
Sygn. akt. I ACa 581/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 marca 2015 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSA Andrzej Palacz Sędziowie: SA Jan Sokulski SA Dariusz Mazurek (spr.) Protokolant: st.sekr.sądowy Cecylia Solecka po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa T. B. i S. B. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. i (...) S.A. w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanych od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 2
Czytaj więcej»

I ACa 580/17

wyrok

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2018-11-22

Data publikacji: 2019-11-22

trafność 100%

Sygn. akt. I ACa 580/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 listopada 2018 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSA Jan Sokulski Sędziowie: SA Małgorzata Moskwa (spraw.) SO del. Barbara Frankowska Protokolant: st. sekr. sądowy Aleksandra Szubert po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2018 r. na rozprawie sprawy z powództwa J. B. przeciwko E. K. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 8 czerwca 2017 r., s
Czytaj więcej»

I ACa 586/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2014-06-12

Data publikacji: 2014-10-07

trafność 100%

Teza orzeczenia: przesłanki do uznania czynności prawnej za bezskuteczną
Sygn. akt. I ACa 586/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 czerwca 2014 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSA Marek Klimczak Sędziowie: SA Dariusz Mazurek (spraw.) SO del. Bogdan Ziemiański Protokolant: st. sekr. sądowy Aleksandra Szubert po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2014 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w L. przeciwko B. O. o uznanie umowy darowizny za bezskuteczną na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego w Pr
Czytaj więcej»

I ACa 595/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-03-05

Data publikacji: 2015-06-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: kryteria oceny wysokości zadośćuczynienia na podstawie art. 445 kc.
Sygn. akt. I ACa 595/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 marca 2015 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSA Andrzej Palacz Sędziowie: SA Jan Sokulski SA Dariusz Mazurek (spraw.) Protokolant: st.sekr.sądowy Cecylia Solecka po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa S. Ł. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 23 czerwca 2014 r., sygn. akt I C 155
Czytaj więcej»

I ACa 591/17

uzasadnienie

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2018-12-20

Data publikacji: 2019-03-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wysokość zadośćuczynienia za krzywdę wywołaną więzią rodzinną z osobą bliską wskutek jej śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego nie może być uzależniona od upływu czasu jaki upłynął od daty śmierci takiej osoby do daty orzekania w sprawie o zadośćuczynienie. Gdyby tak miało być, na wyższe zadośćuczynienie mogłyby liczyć te osoby, które (...)
Sygn. akt I ACa 591/17 UZASADNIENIE Powódka D. P. domagała się zasądzenia od pozwanego (...) S. A. w W. kwoty 80.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę po śmierci siostry M. H. wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 16 września 2016r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu. Pozwany wnosił o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie od powódki zwrotu kosztów postępowania. Pozwany zarzucił, iż żądane przez powódkę zadośćuczynienie w 19 lat od wypadku jest stanowczo wygórowane. Nadto
Czytaj więcej»

I ACa 598/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-01-29

Data publikacji: 2015-04-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt. I ACa 598/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 stycznia 2015 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSA Dariusz Mazurek (spr.) Sędziowie: SA Grażyna Demko SO del. Małgorzata Moskwa Protokolant: st.sekr.sądowy Justyna Stępień po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa M. S. i A. S. przeciwko S. S. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 26 czerwca 2014 r., sy
Czytaj więcej»

I ACa 614/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2014-03-06

Data publikacji: 2014-10-20

trafność 100%

Teza orzeczenia: W razie wyrządzenia szkody czynem niedozwolonym odsetki należą się poszkodowanemu juz od chwili zgłoszenia przezeń roszczenia o odszkodowanie.
Sygn. akt. I ACa 614/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 marca 2014 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSA Anna Gawełko Sędziowie: SA Marek Klimczak (spr.) SO del. Bogdan Ziemiański Protokolant: st.sekr.sądowy Renata Rusinek po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2014 r. na rozprawie sprawy z powództwa B. M. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 16 lipca 2013 r., syg
Czytaj więcej»

I ACa 618/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2014-03-06

Data publikacji: 2014-07-09

trafność 100%

Teza orzeczenia: 1. Nie ma przeszkód, aby oświadczenie o potrąceniu w znaczeniu materialno - prawnym zostało złożone dopiero w toku procesu. 2. Art. 498 kc nie wymaga, aby przeciwstawne wierzytelności były bezsporne.
Sygn. akt. I ACa 618/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 marca 2014 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSA Anna Gawełko (spr.) Sędziowie: SA Marek Klimczak SO del. Bogdan Ziemiański Protokolant: st.sekr.sądowy Renata Rusinek po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2014 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z o.o. w T. przeciwko Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowo-Handlowemu (...) Sp. z o.o. w D. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od w
Czytaj więcej»