Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2187

III AUa 852/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-05-10

Data publikacji: 2017-06-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Objęcie stanowiska wiceprezesa zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest dobrowolne i wiążę się z ryzykiem prowadzonej działalności gospodarczej . Konsekwencje przyjęcia na siebie obowiązków członka zarządu implikują określone skutki , a odpowiedzialność wynika z samego faktu bycia członkiem zarządu od chwili powołania do zarządu do chwili skutecznego wygaśnięcia mandatu .
Sygn. akt III AUa 852/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 maja 2017 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSA Irena Mazurek Sędziowie: SSA Małgorzata Moskwa del. SSO Bożena Błachowicz (spr) Protokolant st.sekr.sądowy Elżbieta Stachowicz po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2017 r. na rozprawie sprawy z wniosku E. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w J. o przeniesienie odpowiedzialności za zaległości sk
Czytaj więcej»

III AUa 886/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-04-26

Data publikacji: 2017-05-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wykładnia przepisu art 29 ustawy z dnia 20.12.1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników prowadzi do wniosku , że w odniesieniu do zmarłego rolnika muszą wystąpić przesłanki określone w art 29 ust 1 a w odniesieniu do osoby ubiegającej się o rentę rodzinną - przesłanki określone w art 29 ust 2 tej ustawy .
Sygn. akt III AUa 886/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2017 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSA Ewa Madera Sędziowie: SSA Barbara Gonera del. SSO Bożena Błachowicz (spr.) Protokolant st. sekr. sądowy Anna Kuźniar po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2017 r. na rozprawie sprawy z wniosku T. P. działającej im. małoletniej P. P. (1) przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o rentę r
Czytaj więcej»

I ACz 434/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2013-07-05

Data publikacji: 2013-07-31

trafność 100%

Sygn. akt I ACz 434/13 POSTANOWIENIE Dnia 5 lipca 2013 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: SSA Anna Gawełko po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2013 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa M. P. przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej (...) Szpitalowi (...) w S. o zapłatę na skutek zażalenia powódki na postanowienie Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny z dnia 6 maja 2013 r., sygn. akt I Nc 56/13 p
Czytaj więcej»

I ACa 400/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-03-16

Data publikacji: 2017-05-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zarzut nienadania określonym okolicznościom faktycznym właściwego znaczenia (okoliczności, że żałoba powodów miała charakter żałoby typowej a nie patologicznej, zaburzenia adaptacyjne powodów były przejściowe itp) a przez to zasądzenie zadośćuczynienia w rażąco wygórowanej wysokości oznacza, że skarżący w rzeczywistości kieruje swój zarzut nie przeciwko podstawie faktycznej rozstrzygnięcia, ale zarzuca tzw. błąd w subsumpcji, czyli, stara się zakwestionować sposób dopasowania ustalonych w sprawie faktów do wzorca ustawowego, ukształtowanego w znacznej mierze przez judykaturę.
Sygn. akt. I ACa 400/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 marca 2017 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący Prezes SA Marek Klimczak (spr.) Sędziowie: SA Kazimierz Rusin SO del. Anna Sierpińska Protokolant: Jadwiga Szczepańska po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2017 r. na rozprawie sprawy z powództwa S. P. i E. P. przeciwko (...) S.A. w S. o zadośćuczynienie na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2016 r
Czytaj więcej»

I ACa 162/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-11-23

Data publikacji: 2017-05-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt. I ACa 162/16 Sygn. akt I ACz 197/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2016 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący Prezes SA Marek Klimczak (spr.) Sędziowie: SA Małgorzata Moskwa SO del. Edyta Pietraszewska Protokolant: Jadwiga Szczepańska po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa J. P. przeciwko K. C. o ochronę dóbr osobistych i zapłatę na skutek apelacji powódki i zażalenia pozwanego od wyr
Czytaj więcej»

I ACa 208/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2014-04-29

Data publikacji: 2017-05-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: przesłani do zastosowania art. 14 ust. 1-3 ustawy z 22 listopada 2013 r. w postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi (...)
Sygn. akt I ACa 208/14 POSTANOWIENIE Dnia 29 kwietnia 2014 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: SSA Jan Sokulski Sędziowie: SA Marek Klimczak SA Dariusz Mazurek ( spraw.) st.sekr.sądowy Cecylia Solecka po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2014 r. na rozprawie sprawy z wniosku Dyrektora Zakładu Karnego w R. z udziałem M. T. (1) przy udziale Prokuratora Apelacyjnego w Rzeszowie o uznanie za osobę stwarzającą zagrożenie na skutek apelacji uczestnika M
Czytaj więcej»

III AUa 814/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-03-23

Data publikacji: 2017-04-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Sąd w postępowaniu cywilnym nie jest uprawniony do kwestionowania decyzji administracyjnej ostatecznej , w szczególności pod względem jej merytorycznej zasadności i jest nią związany .
Sygn. akt III AUa 814/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2017 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSA Mirosław Szwagierczak Sędziowie: SSA Ewa Madera SSO del. Bożena Błachowicz (spr.) Protokolant st.sekr.sądowy Elżbieta Stachowicz po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2017 r. na rozprawie sprawy z wniosku E. J. przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o wysokość emerytury na skutek apelacji w
Czytaj więcej»

III AUa 698/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-02-16

Data publikacji: 2017-03-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Organ rentowy nie może być zwolniony z merytorycznej oceny składanych dokumentów. Jeżeli pobranie nienależnych świadczeń spowodowane było nie tylko błędem pracodawcy, ale i organu rentowego, nie można żądać od płatnika składek zwrotu tychże świadczeń.
Sygn. akt III AUa 698/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 lutego 2017 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSA Ewa Madera Sędziowie: del. SSO Bożena Błachowicz (spr.) SSA Stanisław Urban Protokolant st.sekr.sądowy Maria Piekiełek po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2017 r. na rozprawie sprawy z wniosku (...) Sp. z o.o. w S. z udziałem zainteresowanego J. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R. o
Czytaj więcej»

III AUa 672/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-03-01

Data publikacji: 2017-03-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Jako rażące naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy należy uznać i rozumieć takie naruszenie, które stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika. Bezpośredniość występuje zaś wówczas gdy naruszenie przepisów bhp jest tego rodzaju, że skutek w postaci zagrożenia dla życia lub zdrowia jest wynikiem samego naruszenia zasad bhp bez konieczności wystąpienia dodatkowej przyczyny.
Sygn. akt III AUa 672/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 marca 2017 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSA Irena Mazurek Sędziowie: SSA Barbara Gonera SSO del. Bożena Błachowicz (spr.) Protokolant st. sekr. sądowy Anna Kuźniar po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2017 r. na rozprawie sprawy z wniosku (...) sp. z o.o. w M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R. o wysokość stopy procentowej składki n
Czytaj więcej»

III AUa 738/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-02-23

Data publikacji: 2017-03-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III AUa 738/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lutego 2017 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSA Ewa Madera Sędziowie: SSA Irena Mazurek SSO del. Ewa Preneta-Ambicka (spr.) Protokolant st.sekr.sądowy Małgorzata Leniar po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2017 r. na rozprawie sprawy z wniosku K. W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R. o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy w
Czytaj więcej»