Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2189

I ACz 329/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2013-06-21

Data publikacji: 2013-07-23

trafność 100%

Sygn. akt I ACz 329/13 POSTANOWIENIE Dnia 21 czerwca 2013 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: SSA Jan Sokulski Sędziowie: SA Anna Pelc (spr.) SA Marek Klimczak po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Fabryki (...) Spółka Akcyjna z/s w L. przeciwko J. Ć. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną na skutek zażalenia pozwanej na postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2012 r., sygn
Czytaj więcej»

III AUa 981/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-06-07

Data publikacji: 2017-08-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Podstawą ustalenia koszty jakich wyrobów medycznych są finansowane z funduszu wypadkowego , nie jest art 23 ust 2 ustawy wypadkowej , lecz art 6 pkt 11 ustawy wypadkowej .
Sygn. akt III AUa 981/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 czerwca 2017 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSA Mirosław Szwagierczak Sędziowie: SSA Barbara Gonera del. SSO Bożena Błachowicz (spr.) Protokolant st.sekr.sądowy Maria Piekiełek po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2017 r. na rozprawie sprawy z wniosku D. F. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R. o pokrycie kosztów wyrobu medycznego ze ś
Czytaj więcej»

III AUa 967/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-05-31

Data publikacji: 2017-08-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Mimo , że prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego powstaje z mocy prawa , a decyzja organu rentowego ma charakter deklaratoryjny samo spełnienie przesłanek warunkujących prawo do świadczenia nie stanowi podstawy do wypłaty świadczenia . Podstawę taką stanowi wniosek o przyznanie świadczenia .
Sygn. akt III AUa 967/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 maja 2017 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSA Mirosław Szwagierczak Sędziowie: SSA Ewa Madera SSO del. Bożena Błachowicz (spr.) Protokolant st.sekr.sądowy Elżbieta Stachowicz po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2017 r. na rozprawie sprawy z wniosku E. G. przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o emeryturę rolniczą na skutek apelacji wni
Czytaj więcej»

I ACz 894/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2014-10-22

Data publikacji: 2014-12-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Art. 111 par. 1 Kodeksu wyborczego odnosi sie tylko wyłacznie do nieprawdziwych informacji zawartych w materiale wyborczym, nie dotyczy on komentarzy i przymiotów kandydata. Jeżeli takie komentarze i ocena naruszają dobro osobiste kandydata, to może on dochodzic ochrony na zasadzach ogólnych (art. 23 i 24 kc), a nie na podstawie art. 111 par. 1 Kodeksu wyborczego.
Sygn. akt I ACz 894/14 POSTANOWIENIE Dnia 22 października 2014 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: SSA Anna Gawełko (spr.) Sędziowie: SA Anna Pelc SA Dariusz Mazurek Protokolant: st. sekr. sądowy Cecylia Solecka po rozpoznaniu w dniu 22 października 2014 r. z wniosku K. K. pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego Wyborców R. P. (1) dla P. z udziałem Komitetu Wyborczego Wyborców R. P. (2) P. reprezentowanego przez pełnomocnika wyborczego R. O
Czytaj więcej»

III AUa 852/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-05-10

Data publikacji: 2017-06-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Objęcie stanowiska wiceprezesa zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest dobrowolne i wiążę się z ryzykiem prowadzonej działalności gospodarczej . Konsekwencje przyjęcia na siebie obowiązków członka zarządu implikują określone skutki , a odpowiedzialność wynika z samego faktu bycia członkiem zarządu od chwili powołania do zarządu do chwili skutecznego wygaśnięcia mandatu .
Sygn. akt III AUa 852/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 maja 2017 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSA Irena Mazurek Sędziowie: SSA Małgorzata Moskwa del. SSO Bożena Błachowicz (spr) Protokolant st.sekr.sądowy Elżbieta Stachowicz po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2017 r. na rozprawie sprawy z wniosku E. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w J. o przeniesienie odpowiedzialności za zaległości sk
Czytaj więcej»

I ACz 434/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2013-07-05

Data publikacji: 2013-07-31

trafność 100%

Sygn. akt I ACz 434/13 POSTANOWIENIE Dnia 5 lipca 2013 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: SSA Anna Gawełko po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2013 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa M. P. przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej (...) Szpitalowi (...) w S. o zapłatę na skutek zażalenia powódki na postanowienie Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny z dnia 6 maja 2013 r., sygn. akt I Nc 56/13 p
Czytaj więcej»

I ACa 162/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-11-23

Data publikacji: 2017-05-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt. I ACa 162/16 Sygn. akt I ACz 197/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2016 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący Prezes SA Marek Klimczak (spr.) Sędziowie: SA Małgorzata Moskwa SO del. Edyta Pietraszewska Protokolant: Jadwiga Szczepańska po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa J. P. przeciwko K. C. o ochronę dóbr osobistych i zapłatę na skutek apelacji powódki i zażalenia pozwanego od wyr
Czytaj więcej»

III AUa 886/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-04-26

Data publikacji: 2017-05-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wykładnia przepisu art 29 ustawy z dnia 20.12.1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników prowadzi do wniosku , że w odniesieniu do zmarłego rolnika muszą wystąpić przesłanki określone w art 29 ust 1 a w odniesieniu do osoby ubiegającej się o rentę rodzinną - przesłanki określone w art 29 ust 2 tej ustawy .
Sygn. akt III AUa 886/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2017 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSA Ewa Madera Sędziowie: SSA Barbara Gonera del. SSO Bożena Błachowicz (spr.) Protokolant st. sekr. sądowy Anna Kuźniar po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2017 r. na rozprawie sprawy z wniosku T. P. działającej im. małoletniej P. P. (1) przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o rentę r
Czytaj więcej»

I ACa 208/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2014-04-29

Data publikacji: 2017-05-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: przesłani do zastosowania art. 14 ust. 1-3 ustawy z 22 listopada 2013 r. w postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi (...)
Sygn. akt I ACa 208/14 POSTANOWIENIE Dnia 29 kwietnia 2014 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: SSA Jan Sokulski Sędziowie: SA Marek Klimczak SA Dariusz Mazurek ( spraw.) st.sekr.sądowy Cecylia Solecka po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2014 r. na rozprawie sprawy z wniosku Dyrektora Zakładu Karnego w R. z udziałem M. T. (1) przy udziale Prokuratora Apelacyjnego w Rzeszowie o uznanie za osobę stwarzającą zagrożenie na skutek apelacji uczestnika M
Czytaj więcej»

I ACa 400/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-03-16

Data publikacji: 2017-05-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zarzut nienadania określonym okolicznościom faktycznym właściwego znaczenia (okoliczności, że żałoba powodów miała charakter żałoby typowej a nie patologicznej, zaburzenia adaptacyjne powodów były przejściowe itp) a przez to zasądzenie zadośćuczynienia w rażąco wygórowanej wysokości oznacza, że skarżący w rzeczywistości kieruje swój zarzut nie przeciwko podstawie faktycznej rozstrzygnięcia, ale zarzuca tzw. błąd w subsumpcji, czyli, stara się zakwestionować sposób dopasowania ustalonych w sprawie faktów do wzorca ustawowego, ukształtowanego w znacznej mierze przez judykaturę.
Sygn. akt. I ACa 400/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 marca 2017 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący Prezes SA Marek Klimczak (spr.) Sędziowie: SA Kazimierz Rusin SO del. Anna Sierpińska Protokolant: Jadwiga Szczepańska po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2017 r. na rozprawie sprawy z powództwa S. P. i E. P. przeciwko (...) S.A. w S. o zadośćuczynienie na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2016 r
Czytaj więcej»