Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 126/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Rzeszowie z 2013-03-15

Sygn. akt I ACz 126/13

POSTANOWIENIE

Dnia 15 marca 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym

Przewodniczący:

SSA Jan Sokulski

po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy
z powództwa (...) Spółka Akcyjna z/s w R.

przeciwko GRUPA (...)" Spółka z o.o. w T.

o zapłatę

na skutek zażalenia strony pozwanej

na postanowienie Sądu Okręgowego-Sądu Gospodarczego w Rzeszowie

z dnia 16 stycznia 2013 r., sygn. akt VI GC 274/12

p o s t a n a w i a:

o d d a l i ć zażalenie.

UZASADNIENIE

W sprawie z powództwa (...) Spółka Akcyjna z/s w R. przeciwko Grupa (...) Spółce z o.o. w T. o zapłatę Sąd Okręgowy Sąd Gospodarczy w Rzeszowie oddalił wniosek pozwanej Spółki o zwolnienie od kosztów sądowych wobec nie wykazania, iż nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych.

W zażaleniu strona pozwana wniosła o uchylenie zaskarżonego postanowienia i ponowne rozpoznanie wniosku zarzucając, że Sąd nie wezwał do uzupełnienia jego braków poprzez wskazanie jakie należy przedstawić dowody dla wykazania sytuacji finansowej Spółki.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Strona pozwana niezależnie czy jest reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika czy też nie winna wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych przedłożyć stosowne dowody na wykazanie, że nie posiada dostatecznych środków na ich pokrycie.

Przepis art. 103 u. o k.s.c. dotyczący zwolnienia od kosztów osoby prawnej (jednostki organizacyjnej) w przeciwieństwie do regulacji zawartej w art. 102 ust. 2 u. o k.s.c. nie nakłada na Sąd obowiązku żądania od osoby prawnej odpowiednich dowodów na przedstawienie stanu majątkowego, a dokumentowanie sytuacji finansowej za pomocą bilansu, sprawozdanie finansowe czy stan kont jest powszechną praktyką w obrocie gospodarczym. Zaniechanie tego obowiązku musiało skutkować oddaleniem wniosku.

Z tych względów zażalenie jako bezzasadne stosownie do art. 385 kpc w związku z art. 397 § 2 kpc podlegało oddaleniu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Dudek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Jan Sokulski
Data wytworzenia informacji: