Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 764/12 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Rzeszowie z 2012-11-16

Sygn. akt I ACz 764/12

POSTANOWIENIE

Dnia 16 listopada 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym

Przewodniczący:

SSA Andrzej Palacz

Sędziowie:

SA Kazimierz Rusin (spr.)

SA Marek Klimczak

po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy

z wniosku M. C. (1) i K. K.

z udziałem M. C. (2)

o zmianę postanowienia w zakresie władzy rodzicielskiej

na skutek zażalenia wnioskodawców

na postanowienie Sądu Okręgowego w Krośnie

z dnia 17 września 2012 r., sygn. akt I Co 79/12

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy oddalił wniosek o wyznaczenie Sądu Rejonowego w Olkuszu do rozpoznania sprawy argumentując, że wyłącznie właściwy jest Sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć, a miejscem zamieszkania małoletniego jest J.. Nie doszukał się ten Sąd podstaw do przyjęcia, że stan zdrowia wnioskodawczyni stanowi w okolicznościach rozpatrywanej sprawy przesłankę usprawiedliwiającą orzeczenie zgodnie z dyspozycją art. 508 § 2 kpc.

W zażaleniu wnioskodawcy zarzucili, że zachodzą podstawy do wyznaczenia Sądu Rejonowego w Olkuszu do rozpoznawania sprawy i wnieśli o stosowną zmianę zaskarżonego postanowienia.

Zażalenia nie można uznać za zasadne.

Sąd Okręgowy trafnie stwierdził, że brak jest w uwarunkowaniach niniejszej sprawy usprawiedliwienia do uznania, że zachodzą przesłanki do przyjęcia, że względy celowości przemawiają na rzecz rozpoznawania sprawy przez inny Sąd niż wyłącznie właściwy z uwagi na miejsce zamieszkania małoletniego.

Schorzenia, na które uskarża się wnioskodawczyni nie stanowią realnej przeszkody w uczestniczeniu przez nią w postępowaniu. Z pola uwagi nie może schodzić też fakt, że również uczestniczka sprawująca pieczę nad małoletnim mieszka w J., co sprawia, że problematyczne jest powoływanie się przez wnioskodawczyni na względy celowości motywowane jej stanem zdrowia.

Z tych przyczyn zażalenie podlegało oddaleniu jako bezzasadne (art. 385 kpc w związku z art. 397 § 1 i 2 kpc).

(...)

(...) adw. M. M.L..

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Dudek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Palacz,  Marek Klimczak
Data wytworzenia informacji: