Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 895/12 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Rzeszowie z 2013-01-11

Sygn. akt I ACz 895/12

POSTANOWIENIE

Dnia 11 stycznia 2013 roku

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym

Przewodniczący:

SSA Anna Gawełko (spr.)

Sędziowie:

SA Anna Pelc

SA Kazimierz Rusin

po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2013 roku

na posiedzeniu niejawnym sprawy

sprawy z powództwa B. N. i J. K. prowadzących działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej S.C. (...) N. B. i Spółka

przeciwko W. M.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda B. N.

na zarządzenie Przewodniczącego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie Wydział VI Gospodarczy z dnia 15 października 2012 r., sygn. akt VI GC 120/12

p o s t a n a w i a:

o d d a l i ć zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym zarządzeniem Przewodniczący zwrócił pozew z tej przyczyny, że powodowie nie opłacili należycie pozwu.

Wezwanie do uiszczenia opłaty od pozwu w kwocie 2.136 zł doręczono pełnomocnikowi powoda B. N. w dniu 24.09.2012 r. oraz powódce J. K. w dniu 1.10.2012 r.

W dniu 8.10.2012 r. uiszczono tytułem opłaty od pozwu kwotę 2.000 zł.

Reprezentujący powoda B. N. pełnomocnik w zażaleniu domagał się uchylenia powyższego zarządzenia argumentując, że opłata od pozwu została uiszczona w niepełnej wysokości wskutek popełnienia błędu i wyjaśniając okoliczności w jakich do tego doszło. Do zażalenia dołączono dowód uiszczenia w dniu 9.11.2012 r. pozostałej należnej części opłaty od pozwu w kwocie 136 zł.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

W sprawie nie budzi wątpliwości, że w wyznaczonym powodom tygodniowym terminie nie wnieśli oni pełnej opłaty od pozwu, zaś w takiej sytuacji Sąd Okręgowy był zobligowany do jego zwrotu (art. 130 § 2 k.p.c.), o czym powodowie zostali pouczeni w wezwaniu (k.86).

Wymienione w zażaleniu przyczyny, dla których powodowie nie wykonali terminowo wezwania, pozostają bez wpływu na bieg ustawowego terminu i skutki wynikające z jego upływu.

Wniesienie brakującej części opłaty po wydaniu zarządzenia o zwrocie pozwu nie niweczy skutków tego zarządzenia.

Końcowo należy zwrócić uwagę, że zaskarżone zarządzenie nie stoi na przeszkodzie ponownemu wniesieniu pozwu.

Z tych względów zażalenie należało oddalić (art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.).

(...)

1)  (...) L. L.,

2)  (...)

R., dnia 11 stycznia 2013 r.

Bk/

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Dudek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Gawełko,  Anna Pelc ,  Kazimierz Rusin
Data wytworzenia informacji: