Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 115/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Rzeszowie z 2015-03-13

I ACz 342/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 22 maja 2015

Data publikacji: 24 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

dostateczny środek, osoba prawna, uzupełnienie w trybie, środek na uiszczenie, sytuacja majątkowa, opłata sądowa, sytuacja finansowa, udokumentowanie wniosku, zażalenie, ocena kondycji finansowa spółki, podlegające uzupełnienie, dokument finansowy spółki, istotny dokument
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot pozwu
 • Ważne frazy
  • dostateczny środek, osoba prawna, opłata sądowa od pozwu, uzupełnienie w trybie, środek na uiszczenie, sytuacja majątkowa, opłata sądowa, przedłożony bilans, sytuacja finansowa, dokument do wniosku, podstawowe zobowiązanie, udokumentowanie wniosku, zażalenie, ocena kondycji finansowa spółki, podlegające uzupełnienie, przedmiot rozporządzenia, dokument finansowy spółki, rozporządzenie majątkowe, obecna trudna sytuacja, istotny dokument
Zobacz»

V Pz 14/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Legnicy

Data orzeczenia: 21 kwietnia 2015

Data publikacji: 1 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

osoba prawna, dostateczny środek, zażalenie, brak formalny, koszty sądowe, sytuacja finansowa, udokumentowanie wniosku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot pozwu
 • Ważne frazy
  • osoba prawna, dostateczny środek, wniosek o zwolnienie, brak środków na pokrycie, koszt osoby, zażalenie, środek na pokrycie kosztów, zwolnienie od kosztów sądowych, brak formalny, wyraźne zaakcentowanie, większy rygor, koszty sądowe, przedłożenie stosownej dokumentacji, zasada zwalniania, zażalenie strony, złożenie oświadczenia o braku, nienależyte udokumentowanie, aktualna judykatura, sytuacja finansowa, udokumentowanie wniosku
Zobacz»

VIII Pz 45/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 19 września 2018

Data publikacji: 21 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

zwrot pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • osoba prawna, dostateczny środek, zwolnienie od kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu, przesłuchanie prezesa, odroczenie rozprawy, brak formalny wniosku, środek na poniesienie kosztów, środek na uiszczenie kosztów, koszty sądowe, wniosek o ustanowienia pełnomocnika, przeprowadzenie mediacji, ustanowienie wykwalifikowanego pełnomocnika, skierowanie sprawy, wniosek o zwolnienie, radca prawny, zwolnienie osoby, pozwany, koszt wynagrodzenia adwokata, brak formalny
Zobacz»

I ACz 860/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 30 maja 2014

Data publikacji: 24 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

zwrot pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • powodu wzajemnego, osoba prawna, zażalenie, zwolnienie przedsiębiorstwa, rzetelne rozpatrzenie, wyraźne zaakcentowanie, większy rygor, zwolnienie od kosztów, złożenie oświadczenia o braku, nienależyte udokumentowanie, opłata od pozwu wzajemnego, udokumentowanie wniosku, ocena stanu majątkowego, posiadanie oszczędności, koszty sądowe, złożenie przez strony oświadczeń, kryzys w branży, stan majątkowy wnioskodawcy, wniosek przez osobę, dowód na okoliczność braku
Zobacz»

VIII Gz 283/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 lipca 2017

Data publikacji: 11 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

dostateczny środek, zażalenie, koszty sądowe, osoba prawna, środek na uiszczenie kosztów, finansowa spółka, wykazy mienia, sytuacja finansowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dostateczny środek, zwolnienie od kosztów sądowych, zażalenie, koszty sądowe, opłata od apelacji, zakres opłaty, osoba prawna, sposób rozdysponowania, zeznanie roczne, środek na uiszczenie kosztów, finansowa spółka, postanowienie sądu rejonowego szczecin, historia, wykazy mienia, pozwana spółka, uiszczenie kosztów sądowych, saldo, rozpatrywany wniosek, brak środków na koncie, sytuacja finansowa
Zobacz»

I ACz 1196/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 4 września 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

zwrot pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zarzut od nakazów zapłaty, dokument księgowy pozwanej spółki, złożony zarzut od nakazu, prowadzenie sporu sądowego, sytuacja finansowa, składane pismo, środek na uiszczenie kosztów, realizowana inwestycja, dostateczny środek na uiszczenie, stan majątkowy strony, koszty sądowe, złożone pismo, rachunek zysków i strat, formalne pismo, sytuacja na rynku, zażalenie, znaczne rozszerzenie, kondycja rynku, sposób wywiązania, pewny rynek
Zobacz»

VI Gz 211/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 30 października 2017

Data publikacji: 8 listopada 2017

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

zwrot pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zwolnienie od kosztów sądowych, dostateczny środek, dostateczny środek na pokrycie, koszty sądowe, planowanie wydatków, środek na pokrycie kosztów, rzetelna ocena, pokrycie kosztów sądowych, postanowienie komornika sądowego, zażalenie, lojalna współpraca, konkretna osoba prawna, umorzenie postępowania egzekucyjne, dotyczących sytuacji, wysłuchanie wierzyciela i dłużnik, braków dostatecznych, racjonalne planowanie, podkreślenie przez sąd, bilans zysków i strat, sytuacja finansowa
Zobacz»

I ACz 420/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 25 lipca 2014

Data publikacji: 13 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

koszty sądowe, sytuacja finansowa, osoba prawna, dostateczny środek, uiszczenie, wykazy mienia, zażalenie, jedynie ogólna informacja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • działanie restrukturyzacyjne, koszty sądowe, sytuacja finansowa, osoba prawna, trudna sytuacja finansowa, dostateczny środek, uiszczenie, zwolnienie od kosztów sądowych, problem finansowy pozwanej spółki, uiszczenie wymaganych kosztów sądowych, wykazy mienia, kondycja finansowa pozwanej spółki, czynionych inwestycji, lakoniczny wniosek, brak możliwości uiszczenia, kondycja finansowa przedsiębiorstwa, zażalenie, posiadane zadłużenie, jedynie ogólna informacja, przedłożenie odpowiednich dokumentów
Zobacz»

VIII Gz 408/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 18 października 2017

Data publikacji: 24 listopada 2017

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

koszty sądowe, środek na uiszczenie kosztów, dostateczny środek na uiszczenie, osoba prawna, zażalenie, finansowa spółka, sytuacja finansowa, sytuacja majątkowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • koszty sądowe, środek na uiszczenie kosztów, dostateczny środek na uiszczenie, uiszczenie kosztów sądowych, osoba prawna, zwolnienie od kosztów sądowych, zażalenie, zdolność prawna, ustawa o kosztach sądowych, koszt sądowy w sprawie, finansowa spółka, pozwany, sytuacja finansowa, sprawa cywilna, sytuacja majątkowa, wykazanie braków, majątkowa strona, oceniająca zdolność, jednostka organizacyjna, opłata od apelacji
Zobacz»

I ACz 483/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 8 sierpnia 2014

Data publikacji: 29 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

koszty sądowe, osoba prawna, sytuacja finansowa, ogólna informacja, uiszczenie, dostateczny środek, opłata sądowa, wykazy mienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • koszty sądowe, osoba prawna, opłata sądowa od pozwu, pokrzywdzony wierzyciel, sytuacja finansowa, uiszczenie kosztów sądowych, ogólna informacja, masa upadłości, uiszczenie, trudna sytuacja finansowa, dostateczny środek, zwolnienie od kosztów sądowych, opłata sądowa, sprawozdanie o stanie, liczne zgłoszenia, stała masa, fragment sprawozdania, upadłość osoby, liczba zgłoszeń, wykazy mienia
Zobacz»

VIII GC 264/18

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 3 września 2018

Data publikacji: 6 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

zwrot pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zwolnienie od kosztów sądowych, bura, koszty sądowe, przeprowadzenie dochodzenia, wniosek o zwolnienie, dostateczny środek na uiszczenie, postanowienie sądu najwyższe, referendarz sądowy w sądzie, oceniająca zdolność, spółka prawa cypryjskiego, sytuacja ekonomiczna, przedłożenie określonych dokumentów, karty kwalifikacyjne, rozpatrywana skarga, pozytywne rozstrzygnięcie wniosku, fiskalne pismo, podstawa do pozytywnego rozstrzygnięcia, określony wymóg formalny, wezwanie strony do uzupełnienia, ciężar przedstawienia dowodów
Zobacz»

I ACz 424/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 17 maja 2013

Data publikacji: 22 października 2013

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

zwrot pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • brak formalny, termin do uzupełnienia braków, uzupełnienie braków formalnych pozwu, zażalenie, nadesłanie odpisu pozwu, gorzów wielkopolski, zwrot pozwu, ustanowienie pełnomocnika z urzędu, sprawa pisma procesowe, uzupełnianie braków formalnych pozwu, doręczenie zarządzenia, brak zwolnienia, opłata ponad kwotę, rozpoznanie pozwu, kwestia zwolnienia, uiszczenie opłaty, zwolnienie powoda od obowiązku, żądanie określone w pozwie, zwolnienie od kosztów sądowych, kwestia żądania
Zobacz»

I ACz 427/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 17 maja 2013

Data publikacji: 22 października 2013

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

zwrot pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • brak formalny, termin do uzupełnienia braków, uzupełnienie braków formalnych pozwu, zażalenie, nadesłanie odpisu pozwu, gorzów wielkopolski, zwrot pozwu, ustanowienie pełnomocnika z urzędu, sprawa pisma procesowe, uzupełnianie braków formalnych pozwu, doręczenie zarządzenia, brak zwolnienia, opłata ponad kwotę, rozpoznanie pozwu, kwestia zwolnienia, uiszczenie opłaty, zwolnienie powoda od obowiązku, żądanie określone w pozwie, zwolnienie od kosztów sądowych, kwestia żądania
Zobacz»

I ACz 428/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 16 maja 2013

Data publikacji: 22 października 2013

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

zwrot pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • brak formalny, termin do uzupełnienia braków, uzupełnienie braków formalnych pozwu, zażalenie, nadesłanie odpisu pozwu, gorzów wielkopolski, zwrot pozwu, ustanowienie pełnomocnika z urzędu, podjęta decyzja procesowa, sformułowanie zastrzeżenia, sprawa pisma procesowe, uzupełnianie braków formalnych pozwu, doręczenie zarządzenia, brak zwolnienia, opłata ponad kwotę, rozpoznanie pozwu, szczegółowa argumentacja, kwestia zwolnienia, uiszczenie opłaty, zwolnienie powoda od obowiązku
Zobacz»

I ACz 929/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 27 czerwca 2013

Data publikacji: 30 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

zwrot pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wniosek o zwolnienie, uiszczenie opłaty od zażalenia, zwolnienie od kosztów sądowych, zażalenie, oświadczenie obejmujące szczegółowe, bieg terminu do uiszczenia, rygor zwrotu wniosku, uzupełnienie braków formalnych wniosku, termin do uiszczenia opłaty, dochód i źródło utrzymania, zażalenie pozwane na postanowienia, uiszczenie, koszt braku, zarządzenie, przesłanka do odrzucenia zażalenia, stan rodzinny, stosowny formularz, koszty sądowe, wniesienie opłaty sądowej, czas biegu
Zobacz»

I ACz 1027/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 września 2013

Data publikacji: 27 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

zwrot pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • brak formalny, uzupełnienie braków formalnych pozwu, kwestia zwolnienia, termin do uzupełnienia braków, zwrot pozwu, ustanowienie pełnomocnika z urzędu, zażalenie, sprawa pisma procesowe, doręczenie zarządzenia, brak zwolnienia, odpis, sytuacja majątkowa i zdrowotna, uiszczenie opłaty, zwolnienie powoda od obowiązku, zwolnienie od kosztów sądowych, obowiązek uiszczania kosztów sądowych, norma przepisów, koniec dni, zwrócenie pisma, zażalenie powoda na zarządzenie
Zobacz»

VIII Gz 352/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 listopada 2016

Data publikacji: 9 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 35%

Wspólna treść

finansowa spółka, dostateczny środek, osoba prawna, zażalenie, zwolnienie od obowiązku ponoszenia, środek na uiszczenie, sytuacja finansowa, koszty sądowe, wykazy mienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • finansowa spółka, dostateczny środek, osoba prawna, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności, przyznanie zwolnienia, zażalenie, zwolnienie od obowiązku ponoszenia, wierzytelność z rachunków, postanowienie sądu rejonowego szczecin, środek na uiszczenie, sytuacja finansowa, koszty sądowe, wydział gospodarczy w składzie, aktualna sytuacja finansowa spółki, zwolnienie od kosztów, wykazy mienia, ustalenie rzeczywistego stanu majątkowego, rozpatrywany wniosek, oświadczenie strony przeciwnej, rachunek bankowy
Zobacz»

I Cz 15/20

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 27 stycznia 2020

Data publikacji: 4 marca 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

zwrot pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wniosek o zwolnienie, opłata sądowa, uiszczenie, przewodniczący w sądzie rejonowym, brak formalny, uiszczenie opłaty sądowej, wezwanie do uiszczenia opłaty, złożenie oświadczenia majątkowego, zwrot wniosku o zabezpieczenie, zwolnienie od kosztów, uzupełnienie braków formalnych pozwu, ewentualne zwolnienie, bezskuteczny upływ terminów, flaga, zaskarżone zarządzenie, zwolnienie z kosztów sądowych, bieg, rygor zwrotu wniosku, należna opłata, zwolnienie z opłaty
Zobacz»

I ACz 373/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 maja 2013

Data publikacji: 22 października 2013

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

zwrot pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • brak formalny, treść oświadczenia o przeproszeniu, złożenie odpisu pozwu, wskazanie treści, zażalenie, rygor zwrotu pozwu, uiszczenie opłaty od pozwu, uzupełnienie braków formalnych pozwu, przewodniczący w sądzie okręgowy, wniesienie zażalenia na zarządzenie, całość i ustanowienie pełnomocnika, ustanowienie pomocy prawnej, brak formalny i fiskalny, merytoryczne rozpoznanie w postępowaniu, obowiązek uiszczania opłat sądowych, przedmiot merytorycznego rozpoznania, kwestia zwolnienia, sprawa zarządzenia, zwolnienie powoda od obowiązku, częściowe zwolnienie powoda
Zobacz»

I ACz 2176/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 23 stycznia 2013

Data publikacji: 14 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

zwrot pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • brak formalny, wydłużenie terminu do uzupełnienia, termin do usunięcia braków, przedłużenie terminów, usunięcie braków formalnych, wezwanie skierowane do powódki, termin do uzupełnienia braków, uzupełnienie braku formalnego, wskazanie okoliczności faktycznych, zarządzenie, termin ustawowy, dowód doręczenia wezwania, uzupełnienie pisma, brak formalny pozwu, termin sądowy, zwrot pozwu, termin tygodniowy, możliwość przedłużenia, wojewoda, zażalenie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Dudek
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Klimczak
Data wytworzenia informacji: