Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2379

I ACa 3/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2013-03-28

Data publikacji: 2013-07-06

trafność 100%

Sygn. akt. I ACa 3/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2013 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSA Kazimierz Rusin Sędziowie: SA Jan Sokulski SA Dariusz Mazurek (spr.) Protokolant: st.sekr.sądowy Justyna Stępień po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2013 r. na rozprawie sprawy z powództwa B. Z. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zasądzenie zadośćuczynienia, odszkodowania i rentę na skutek apelacji strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgow
Czytaj więcej»

I ACa 6/17

wyrok

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-06-22

Data publikacji: 2019-08-05

trafność 100%

Sygn. akt. I ACa 6/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 czerwca 2017 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Dariusz Mazurek Sędziowie: SA Małgorzata Moskwa del. SO Barbara Frankowska (spr.) Protokolant: st. sekr. sądowy Cecylia Solecka po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2017 r. na rozprawie sprawy z powództwa M. W. obecnie (...) przeciwko K. W. o zapłatę na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 13 kwietnia 2
Czytaj więcej»

I ACa 15/18

uzasadnienie

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2019-03-20

Data publikacji: 2019-05-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Podstawa uchylenia zaskarżonego wyroku z powodu potrzeby przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości dotyczy także takiej sytuacji gdy jakiś dowód został co prawda przeprowadzony w postępowaniu pierwszoinstancyjnym, jednakże z uwagi na przyczyny takie jak nieważność postępowania czy inną wadliwość procesową niezbędne jest ponowne (...)
Sygn. akt I ACa 15/18 UZASADNIENIE Sąd Okręgowy w Rzeszowie wyrokiem z 30 października 2017 r. zasadził od pozwanej Gminy M. R. na rzecz powoda 65.000 zł z ustawowymi odsetkami od 18 grudnia 2014 r. (pkt I wyroku), a w pozostałej części zgłoszonego przez powoda żądania pozwu postępowanie umorzył (pkt II wyroku). Orzekając o kosztach procesu, Sąd I instancji zasądził od pozwanej na rzecz powoda 1.800 zł , nie obciążył powoda kosztami procesu w zakresie, w którym umorzono postępowanie oraz nakazał
Czytaj więcej»

I ACa 20/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2013-04-04

Data publikacji: 2013-08-08

trafność 100%

Sygn. akt. I ACa 20/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 kwietnia 2013 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSA Kazimierz Rusin (spr.) Sędziowie: SA Anna Gawełko SA Jan Sokulski Protokolant: st.sekr.sądowy Justyna Stępień po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2013 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w K. przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia w W. - (...) Oddział Wojewódzki (...) w R. o zapłatę na skutek apelacji strony pozwan
Czytaj więcej»

I ACa 6/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-06-22

Data publikacji: 2019-08-06

trafność 100%

Sygn. akt. I ACa 6/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 czerwca 2017 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Dariusz Mazurek Sędziowie: SA Małgorzata Moskwa del. SO Barbara Frankowska (spr.) Protokolant: st. sekr. sądowy Cecylia Solecka po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2017 r. na rozprawie sprawy z powództwa M. W. obecnie (...) przeciwko K. W. o zapłatę na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 13 kwietnia 2
Czytaj więcej»

I ACa 21/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2013-03-28

Data publikacji: 2013-06-06

trafność 100%

Sygn. akt. I ACa 21/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2013 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSA Anna Pelc (spraw.) Sędziowie: SA Anna Gawełko SA Dariusz Mazurek Protokolant: st.sekr.sądowy Cecylia Solecka po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2013 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z o.o. w T. przeciwko S. B. przy udziale interwenienta ubocznego po stronie pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. o zapłatę na skutek apelacji i
Czytaj więcej»

I ACa 24/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2013-04-11

Data publikacji: 2013-05-15

trafność 100%

Sygn. akt. I ACa 24/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 kwietnia 2013 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSA Dariusz Mazurek (spraw.) Sędziowie: SA Marek Klimczak SA Roman Skrzypek Protokolant: st. sekr. sądowy Aleksandra Szubert po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2013 r. na rozprawie sprawy z powództwa M. U. przeciwko (...) S.A. w Ł. o zapłatę i ustalenie na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 5 październ
Czytaj więcej»

I ACa 20/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2021-02-03

Data publikacji: 2021-02-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przy określaniu wysokości odszkodowania za nieruchomość utraconą na skutek wydania wadliwej decyzji administracyjnej, należy brać pod uwagę stan nieruchomości z chwili wydania tej decyzji.
Sygn. akt. I ACa 20/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lutego 2021 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSA Bogdan Ziemiański Sędziowie: SA Kazimierz Rusin SA Edyta Pietraszewska (spr.) Protokolant: st. sekr. sądowy Aleksandra Szubert po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2021 r. na rozprawie sprawy z powództwa L. W. przeciwko Skarbowi Państwa - Staroście (...) o odszkodowanie na skutek apelacji powoda i pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszo
Czytaj więcej»

I ACa 95/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2013-05-09

Data publikacji: 2013-05-30

trafność 100%

Sygn. akt. I ACa 95/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 maja 2013 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSA Andrzej Palacz Sędziowie: SA Dariusz Mazurek ( spraw.) SO del. Marek Nowak Protokolant: st.sekr.sądowy Cecylia Solecka po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2013 r. na rozprawie sprawy z powództwa R. S. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zadośćuczynienie pieniężne na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 13 g
Czytaj więcej»

I ACa 1/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2014-04-10

Data publikacji: 2014-09-23

trafność 100%

Teza orzeczenia: Orzecznictwo ukształtowane jescze na gruncie art. 445 par 1 kc wskazuje, że przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia powinna by brana pod uwagw zasada wszechstronności i indywidualizacji.
Sygn. akt. I ACa 1/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 kwietnia 2014 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSA Dariusz Mazurek Sędziowie: SA Marek Klimczak (spr.) SA Grażyna Demko Protokolant: st.sekr.sądowy Renata Rusinek po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2014 r. na rozprawie sprawy z powództwa D. I. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 21 października 2013
Czytaj więcej»