Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2373

I ACa 5/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2013-06-27

Data publikacji: 2014-01-09

trafność 100%

Sygn. akt. I ACa 5/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 czerwca 2013 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSA Kazimierz Rusin (spraw.) Sędziowie: SA Dariusz Mazurek SA Grażyna Demko Protokolant: st. sekr. sądowy Aleksandra Szubert po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2013 r. na rozprawie sprawy z powództwa W. Z. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma (...) w R. przeciwko (...) Spółce z o.o. w R. o zapłatę na skutek apelacji obu stro
Czytaj więcej»

I ACa 20/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2013-04-04

Data publikacji: 2013-08-08

trafność 100%

Sygn. akt. I ACa 20/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 kwietnia 2013 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSA Kazimierz Rusin (spr.) Sędziowie: SA Anna Gawełko SA Jan Sokulski Protokolant: st.sekr.sądowy Justyna Stępień po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2013 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w K. przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia w W. - (...) Oddział Wojewódzki (...) w R. o zapłatę na skutek apelacji strony pozwan
Czytaj więcej»

I ACa 15/18

uzasadnienie

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2019-03-20

Data publikacji: 2019-05-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Podstawa uchylenia zaskarżonego wyroku z powodu potrzeby przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości dotyczy także takiej sytuacji gdy jakiś dowód został co prawda przeprowadzony w postępowaniu pierwszoinstancyjnym, jednakże z uwagi na przyczyny takie jak nieważność postępowania czy inną wadliwość procesową niezbędne jest ponowne (...)
Sygn. akt I ACa 15/18 UZASADNIENIE Sąd Okręgowy w Rzeszowie wyrokiem z 30 października 2017 r. zasadził od pozwanej Gminy M. R. na rzecz powoda 65.000 zł z ustawowymi odsetkami od 18 grudnia 2014 r. (pkt I wyroku), a w pozostałej części zgłoszonego przez powoda żądania pozwu postępowanie umorzył (pkt II wyroku). Orzekając o kosztach procesu, Sąd I instancji zasądził od pozwanej na rzecz powoda 1.800 zł , nie obciążył powoda kosztami procesu w zakresie, w którym umorzono postępowanie oraz nakazał
Czytaj więcej»

I ACa 20/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2021-02-03

Data publikacji: 2021-02-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przy określaniu wysokości odszkodowania za nieruchomość utraconą na skutek wydania wadliwej decyzji administracyjnej, należy brać pod uwagę stan nieruchomości z chwili wydania tej decyzji.
Sygn. akt. I ACa 20/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lutego 2021 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSA Bogdan Ziemiański Sędziowie: SA Kazimierz Rusin SA Edyta Pietraszewska (spr.) Protokolant: st. sekr. sądowy Aleksandra Szubert po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2021 r. na rozprawie sprawy z powództwa L. W. przeciwko Skarbowi Państwa - Staroście (...) o odszkodowanie na skutek apelacji powoda i pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszo
Czytaj więcej»

I ACa 6/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-06-22

Data publikacji: 2019-08-06

trafność 100%

Sygn. akt. I ACa 6/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 czerwca 2017 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Dariusz Mazurek Sędziowie: SA Małgorzata Moskwa del. SO Barbara Frankowska (spr.) Protokolant: st. sekr. sądowy Cecylia Solecka po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2017 r. na rozprawie sprawy z powództwa M. W. obecnie (...) przeciwko K. W. o zapłatę na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 13 kwietnia 2
Czytaj więcej»

I ACa 31/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2013-04-11

Data publikacji: 2013-05-18

trafność 100%

Sygn. akt. I ACa 31/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 kwietnia 2013 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSA Dariusz Mazurek (spraw.) Sędziowie: SA Marek Klimczak SA Roman Skrzypek Protokolant: st. sekr. sądowy Aleksandra Szubert po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2013 r. na rozprawie sprawy z powództwa S. P. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. poprzednio (...) S.A. w W. o zapłatę na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Okręgowego w Rze
Czytaj więcej»

I ACa 34/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2013-04-04

Data publikacji: 2013-05-30

trafność 100%

Sygn. akt. I ACa 34/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 kwietnia 2013 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSA Andrzej Palacz Sędziowie: SA Marek Klimczak SO del. Jan Dela (spraw.) Protokolant: st.sekr.sądowy Cecylia Solecka po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2013 r. na rozprawie sprawy z powództwa B. W. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę i rentę na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia 14 listopada 2012 r., sygn
Czytaj więcej»

I ACa 24/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2014-04-17

Data publikacji: 2014-08-07

trafność 100%

Sygn. akt. I ACa 24/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2014 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSA Marek Klimczak (spr.) Sędziowie: SA Anna Pelc SO del. Bogdan Ziemiański Protokolant: st.sekr.sądowy Justyna Stępień po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2014 r. na rozprawie sprawy z powództwa A. L. i A. B. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości (...) przy ul. ks. J. P. w S. przy udziale interwenienta ubocznego po stronie poz
Czytaj więcej»

I ACa 40/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2013-04-18

Data publikacji: 2013-05-30

trafność 100%

Sygn. akt. I ACa 40/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 kwietnia 2013 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSA Jan Sokulski Sędziowie: SA Dariusz Mazurek (spraw.) SO del. Marek Nowak Protokolant: st. sekr. sądowy Aleksandra Szubert po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2013 r. na rozprawie sprawy z powództwa A. S. przeciwko D. P. i A. P. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 9 sierpnia 2012 r., sygn.
Czytaj więcej»

I ACa 37/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2014-04-17

Data publikacji: 2014-08-29

trafność 100%

Sygn. akt. I ACa 37/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2014 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSA Anna Gawełko Sędziowie: SA Dariusz Mazurek (spraw.) SO del. Jan Dela Protokolant: st. sekr. sądowy Aleksandra Szubert po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2014 r. na rozprawie sprawy z powództwa P. B. , W. K. i C. C. przeciwko (...) S. A. V. (...) w W. o zapłatę na skutek apelacji powódki P. B. i pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w P
Czytaj więcej»