Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 1036/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Rzeszowie z 2014-01-17

Sygn. akt I ACz 1036/13

POSTANOWIENIE

Dnia 17 stycznia 2014r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym

Przewodniczący:

SSA Kazimierz Rusin (spr.)

Sędziowie:

SA Anna Pelc

SA Marek Klimczak

po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2014 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa W. L.

przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) w P.

o stwierdzenie nieważności uchwały

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Okręgowego w Przemyślu

z dnia 15 października 2013 r., sygn. akt I C 429/13

p o s t a n a w i a:

o d d a l i ć zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy odrzucił zażalenie powoda z dnia 27 sierpnia 2013r. na zarządzenie o zwrocie pozwu. Sąd Okręgowy wyjaśnił, że powód został wezwany do usunięcia braków formalnych zażalenia w terminie 7 dni pod rygorem jego odrzucenia, jednak pisma tego nie odebrał i zostało ono złożone do akt sprawy ze skutkiem doręczenia. Powód zatem braków zażalenia nie uzupełnił i dlatego podlegało ono odrzuceniu.

W zażaleniu na powyższe postanowienie powód zakwestionował zasadność odrzucenia jego zażalenia. Zaprzeczył, aby otrzymał wezwanie do uzupełnienia braków formalnych zażalenia, gdyż w terminie od 9 do 23 września 2013r. przebywał w sanatorium.

Mając powyższe na uwadze powód wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.

Zażalenie jest bezzasadne.

Zgodnie z art. 370 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc, sąd odrzuci zażalenie na posiedzeniu niejawnym, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W niniejszej sprawie zarządzeniem z dnia 12 września 2013r. (k. 24) powód został wezwany do uzupełnienia braków formalnych zażalenia z dnia 27 sierpnia 2013r. (k. 23). Powyższego zarządzenia powód nie odebrał i dlatego na mocy art. 136 kpc zostało ono złożone do akt sprawy ze skutkiem doręczenia na dzień 24 września 2013r. (k. 25).

Bezsporne jest przy tym, że powód nie uzupełnił braków formalnych zażalenia, wskazanych w powyższym zarządzeniu.

Tym samym rację ma Sąd Okręgowy, że zażalenie powoda jako nieuzupełnione (czego powód nie kwestionuje) podlegało odrzuceniu.

Natomiast podane przez powoda okoliczności (pobyt w sanatorium) nie mają wpływu na prawidłowość zaskarżonego postanowienia, a jedynie mogą stanowić przesłankę do przywrócenia terminu do złożenia zażalenia.

W tej sytuacji zaskarżone postanowienie jest prawidłowe i dlatego zażalenie podlegało oddaleniu na zasadzie art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Dudek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Kazimierz Rusin,  Anna Pelc ,  Marek Klimczak
Data wytworzenia informacji: