Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 316/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Rzeszowie z 2014-10-23

V ACa 817/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 30 października 2012

Data publikacji: 13 marca 2013

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

wierzytelność, zarzut braku legitymacji czynnej, pozwany, umowa cesji, przelew, bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa najmu, zarzut braku legitymacji czynnej, pozwany, cesja wierzytelności, umowa cesji, węzeł cieplny, dokonanie cesji, cesjonariusz, waloryzacja czynszu, centralne ogrzewanie, przedmiot najmu, dyskrecjonalne prawo, odpowiedź na sprzeciw, wiersz, brak legitymacji procesowej, przedmiotowy pozew, pismo z dni, przelew, bank
Zobacz»

I ACa 1883/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 25 stycznia 2017

Data publikacji: 10 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

umowa cesji, umowa przelewu wierzytelności, brak legitymacji czynnej powoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa cesji, cedent, cesja zwrotna, umowa przelewu wierzytelności, cesjonariusz, część pożyczki, cesja wierzytelności, kserokopia pisma, przedmiot przelewu, zawarcie umowy przelewu, strona umowy cesji, dokonana cesja, dokonanie przelewu, zawarcie umowy cesji, brak legitymacji czynnej powoda, częściowa spłata, podstawa umowy cesji, uprawdopodobnienie za pomocą pisma, zgodny zamiar stron, ponowne przeniesienie
Zobacz»

VI ACa 180/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 9 października 2013

Data publikacji: 22 lutego 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

umowa przelewu, umowa ubezpieczenia, przelew wierzytelności, oświadczenie banku, polisa ubezpieczeniowa, legitymacja, cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu, umowa ubezpieczenia, wierzytelność przyszła, przelew wierzytelności, umowa o przelew wierzytelności, przedłużona umowa, oświadczenie banku, polisa ubezpieczeniowa, strona umowy przelewu, legitymacja, przedmiot rozporządzenia, bank wierzytelności, intencja strony, czynna legitymacja procesowa, wyrok zaoczny, cesja, dzień zawarcia umowy cesji, wierzytelność z umowy, ubezpieczenie z dniem, przelew praw z polisy
Zobacz»

XXIII Ga 1898/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 14 lutego 2017

Data publikacji: 19 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, legitymacja czynna, pozwany, umowa cesji, brak legitymacji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, załącznik, premia za sukces, legitymacja procesowa czynna, legitymacja czynna, umowa powiernicza, faktura, warszawa w warszawie, rzekomy brak, pozwany, przedmiotowa wierzytelność, fakt przelewu wierzytelności, ustalenie podjęte przez sąd, przedmiotowa cesja, cesja wierzytelności, umowa cesji, środek unii europejskiej, brak legitymacji, przyznana dotacja, cedowana wierzytelność
Zobacz»

IV Ca 362/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 30 sierpnia 2017

Data publikacji: 29 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

umowa cesji wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, legitymacja czynna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży wierzytelności, umowa cesji wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, przeniesienie wierzytelności, wykonanie umowy sprzedaży, wysokość kosztu naprawy, zakres i wysokość kosztów, legitymacja czynna, ważność umowy przelewu, zbywana wierzytelność, cesjonariusz, pojazd, nabyta wierzytelność, umowa zobowiązująca do przeniesienia, zobowiązanie do przeniesienia, szkoda komunikacyjna, pozew umowy, ubezpieczyciel sprawcy, stosunek zobowiązaniowy, zdarzenie drogowe
Zobacz»

I C 563/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 5 lutego 2019

Data publikacji: 25 marca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

cesja, legitymacja czynna powodów, umowa przelewu wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cesja, rozporządzający skutek, istnienie pisma, czynność prawna, oświadczenie, legitymacja czynna powodów, uwierzytelniony wyciąg, myśliwiec, przedmiotowa wierzytelność w drodze, ujawnianie treści, wierzyciel, wzięcie pożyczki, opłata rejestracyjna, następstwo prawne powoda, zasada dowodzenia faktów, umowa z powodami, umowa przelewu wierzytelności, dowód dla uznania, fakt cesji wierzytelności, wierzytelność w drodze umowy
Zobacz»

XX GC 318/11

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 listopada 2012

Data publikacji: 25 lipca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

polisa, umowa przelewu, przelew wierzytelności, umowa ubezpieczenia, oświadczenie banku, cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • polisa, umowa przelewu, przelew wierzytelności, umowa ubezpieczenia, przelew wierzytelności przyszłych, umowa o przelew wierzytelności, oświadczenie banku, roszczenie wynikające ze zdarzenia, wyrok zaoczny, bank wierzytelności, ewentualna wierzytelność, intencja strony, cesja, skutek przelewu wierzytelności, dzień zawarcia umowy cesji, umowa ubezpieczenia przedmiotu, wierzytelność cedenta, pogląd powoda, przedłużona umowa, strona umowy przelewu
Zobacz»

I C 253/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 4 sierpnia 2021

Data publikacji: 30 sierpnia 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, umowa cesji wierzytelności, legitymacja czynna powodów, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa ramowa przelewu wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, siedziba, umowa cesji wierzytelności, umowa pożyczki, nabycie wierzytelności, legitymacja czynna powodów, pożyczkodawca, wystąpienie negatywnych konsekwencji, procesowy odpowiednik, negatywna konsekwencja procesowa, przedmiot umowy przelewu, załącznik do porozumienia, myśl przytoczonych przepisów, ciężar udowodnienia faktów, załącznik do umowy przelewu, pozwany, podstawa zgłoszonego roszczenia, sprawie wierzytelności, przedmiotowa umowa z dniem
Zobacz»

VIII Ga 320/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 25 listopada 2020

Data publikacji: 16 marca 2021

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przeniesienie wierzytelności, umowa ubezpieczenia, ogólny warunek ubezpieczenia, rynek lokalny, pozwany, sekurytyzacja, cesjonariusz, ubezpieczenie autocasco, odszkodowanie, ważność umowy przelewu, szkoda, umowa cesji, ubezpieczyciel, stawka roboczogodziny, całkowity koszt naprawy pojazdu, umowa przelewu wierzytelności, warsztat naprawczy, sporządzenie prywatnej ekspertyzy, legitymacja procesowa, kalkulacja
Zobacz»

V GC 1142/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2021

Data publikacji: 10 czerwca 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

umowa cesji wierzytelności, szkoda, brak legitymacji, umowa przelewu wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa cesji wierzytelności, legitymacja procesowa, umowa cesji praw, legitymacja materialna, szkoda, kserokopia protokołów zeznań, zeznanie świadków w postępowaniu, przedmiotowa wierzytelność, szkoda w pojeździe, odszkodowanie, cedent, brak legitymacji, protokół zeznania świadka, bezpośrednia likwidacja, część oryginalna, numer rachunków bankowy, umowa przelewu wierzytelności, naprawa pojazdów, umowa sprzedaży wierzytelności, cesjonariusz
Zobacz»

I Ca 150/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 3 kwietnia 2018

Data publikacji: 14 maja 2018

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

umowa cesji, legitymacja czynna, umowa przelewu wierzytelności, bank, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, umowa cesji, legitymacja czynna, umowa przelewu wierzytelności, bank, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, istnienie zobowiązania, portfel wierzytelności, cesja wierzytelności, wydruk, wyciąg z księgi rachunkowej, nabywana wierzytelność, pozwana wierzytelność, cesjonariusz, wysokość i wymagalność, pozwany, zakres legitymacji, niewłaściwa wykładnia, konkretna wierzytelność, przejście wierzytelności
Zobacz»

VIII Ga 353/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 27 listopada 2015

Data publikacji: 31 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, bank, umowa cesji, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, bank, cedent, umowa cesji, pozwany, umowa o kredyt obrotowy, dłużnik wierzytelności, potrącenie, zawarcie umowy przelewu, cesja wierzytelności, oryginał dokumentów, zgodność z oryginałem, bank spółdzielczy, oryginał umowy, cesjonariusz, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, niezbędna infrastruktura, budynek mieszkalny wraz, dokonana cesja, przelana wierzytelność
Zobacz»

I C 231/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 11 czerwca 2021

Data publikacji: 25 czerwca 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

szkoda, umowa przelewu wierzytelności, legitymacja czynna, umowa cesji wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • odszkodowanie, szkoda, siedziba, umowa przelewu wierzytelności, związek ze szkodą, stan sprzed powstania szkody, koszt naprawy pojazdu, wykorzystanie oryginalnych części zamiennych, pojazd do stanu, przeniesienie wierzytelności, przedmiotowa szkoda, koszt naprawy samochodu, legitymacja czynna, cesjonariusz, cedent, umowa cesji wierzytelności, odsetka ustawowa za opóźnienie, postępowanie likwidacyjne, zdarzenie komunikacyjne, odpowiedzialność za skutki zdarzenia
Zobacz»

VIII Ga 180/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 4 lipca 2014

Data publikacji: 27 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

pozwany, umowa przelewu, umowa cesji wierzytelności, legitymacja czynna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, zlecenie transportowe, zakaz cesji, pozwany, umowa przelewu, aneks do umowy cesji, umowa cesji wierzytelności, zakaz przelewu, legitymacja czynna, zajęcie wierzytelności, cesjonariusz, faktura, nona, zastrzeżenie umowne, zakaz zbycia wierzytelności, przewóz, zgoda dłużnika, zawarcie umowy przelewu, dobra wiara nabywcy, istnienie wierzytelności
Zobacz»

VI Ca 54/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 20 lutego 2019

Data publikacji: 15 marca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

umowa cesji wierzytelności, legitymacja czynna, umowa przelewu wierzytelności, ubezpieczyciel, brak legitymacji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • zbywca wierzytelności, umowa cesji wierzytelności, odpowiedzialność zbywcy, nabywca, legitymacja czynna, szkoda komunikacyjna, poprzednik prawny, niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, prawo związane z wierzytelnością, treść zebranego materiału dowodowego, umowa przelewu wierzytelności, stosowną ugodę, niezbędny składnik umowy, podstawa cesji, ubezpieczyciel, bezsporna okoliczność sprawy, zbywana wierzytelność, brak legitymacji, koszt procesu apelacyjnego, brak wierzytelności
Zobacz»

VI GC 145/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 5 lipca 2017

Data publikacji: 1 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

umowa cesji wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, zarzut braku legitymacji, szkoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cesjonariusz, cedent, umowa cesji wierzytelności, koszt naprawy uszkodzonego pojazdu, siedziba, umowa przelewu wierzytelności, brak legitymacji procesowej powoda, zarzut braku legitymacji procesowej, zwrot kosztów naprawy, niezależny rzeczoznawca, zarzut braku legitymacji, szkoda, odszkodowanie należne, szkoda komunikacyjna, wykonanie kalkulacji, przedmiotowa wierzytelność, cofnięcie, wynik przelewu wierzytelności, zdarzenie drogowe, kwestia legitymacji procesowej
Zobacz»

III Ca 282/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 1 czerwca 2018

Data publikacji: 5 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

umowa cesji, umowa przelewu wierzytelności, legitymacja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa cesji, cedent, nabycie wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, cesjonariusz, pojazd, nabyta wierzytelność, część zaliczki na poczet, śródmieście w łodzi, podstawowy wynik, koszt naprawy, odpis umowy, jednostronna czynność prawna, własna legitymacja, legitymacja, wynik przelewu wierzytelności, umowa ważna, legitymacja procesowa czynna powodów, obrót wierzytelności, niewykorzystaną część
Zobacz»

I C 1740/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgierzu

Data orzeczenia: 14 września 2016

Data publikacji: 13 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

przedmiot cesji, oświadczenie banku, umowa cesji, aport, legitymacja, umowa przelewu wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa kredytu gotówkowego, uwierzytelniona kserokopia, wierzytelność przysługująca zbywcy, siedziba, przedmiot cesji, oświadczenie banku, numer, droga przelewu, umowa cesji, spółka, aport, legitymacja, wierzytelności pieniężne, umowa objęcia akcji, cena nabycia, umowa przelewu wierzytelności, zawieranie umowy przelewu, element stosunku zobowiązaniowego, wkład na poczet, wierzytelność dochodzona w pozwie
Zobacz»

I C 484/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 23 grudnia 2019

Data publikacji: 26 maja 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa cesji, legitymacja, umowa ubezpieczenia, ubezpieczyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa cesji, legitymacja, umowa ubezpieczenia, ubezpieczenie ciągnika, legitymacja procesowa czynna, przedmiotowa wierzytelność, cesjonariusz, na stronie, konkretna wierzytelność, cesja wierzytelności, zawarcie umowy cesji, fundusz sekurytyzacyjny, ubezpieczyciel, nabycie wierzytelności, ustawowa odsetka za opóźnienie, ciągnik siodłowy, fundusz inwestycyjny, cedent, elektroniczne postępowanie upominawcze
Zobacz»

I C 653/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 15 lutego 2016

Data publikacji: 17 maja 2016

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

umowa cesji wierzytelności, legitymacja czynna, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa cesji wierzytelności, forma pliku, legitymacja czynna, pierwotny wierzyciel, istnienie roszczenia, przedstawianie dowodów, pozwany, nabywca wierzytelności, dłużnik, strona o istnieniu, wymagana rata, zweryfikowanie twierdzeń powoda, odtworzenie płyty, fakt cesji wierzytelności, wierzytelność należności, moc dowodowa wyciągu, koszt wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika, moment wykazania, podjęcie właściwej obrony, odmowa przedstawienia dowodu
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Maria Baryła
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Dariusz Mazurek,  Edyta Pietraszewska
Data wytworzenia informacji: