Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I AGa 70/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Rzeszowie z 2019-11-21

I ACa 762/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 19 grudnia 2014

Data publikacji: 26 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

lider konsorcjum, podwykonawca, dłużnik solidarny, umowa konsorcjum, inwestor, solidarność, nienależyte wykonanie, prawo zamówień publicznych, solidarna odpowiedzialność, wynagrodzenie, wykonanie umowy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • lider konsorcjum, podwykonawca, współdłużnik, dłużnik solidarny, umowa konsorcjum, inwestor, solidarność, nienależyte wykonanie, prawo zamówień publicznych, gmina, solidarna odpowiedzialność, podwykonawstwo, umowa o roboty budowlane, inwestycja, położenie prawne, wynagrodzenie, wykonanie umowy, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, wierzyciel
Zobacz»

I ACa 1030/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 8 października 2014

Data publikacji: 27 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, podwykonawca, lider konsorcjum, udzielenie zamówienia, inwestor, solidarna odpowiedzialność, odpowiedzialność wykonawcy, pozwany, członek konsorcjum, umowa konsorcjum
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, umowa o podwykonawstwo, podwykonawca, uczestnik konsorcjum, lider konsorcjum, udzielenie zamówienia, spółka cywilna, odstąpienie od umowy, inwestor, ustawa prawa, solidarna odpowiedzialność, zapłata kary umowna, odpowiedzialność wykonawcy, pozwany, część zadania, kara umowna za odstąpienie, członek konsorcjum, umowa konsorcjum, odpowiedzialność członków konsorcjum, bezpośrednie umowy
Zobacz»

VI ACa 357/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 21 czerwca 2017

Data publikacji: 22 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

podwykonawca, umowa konsorcjum, lider konsorcjum, członek konsorcjum, prawo zamówień publicznych, należyte wykonanie, udzielenie zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, specustawa, należność, umowa konsorcjum, lider konsorcjum, członek konsorcjum, węzeł, prawo zamówień publicznych, kontrakt, skutek wypłaty, uszczerbek finansowy, spółka, udzielone zamówienie, robota budowlana, należyte wykonanie, ustawa, udzielenie zamówienia, roszczenie przedsiębiorcy, gwarancja, wezwanie do zapłaty
Zobacz»

I ACa 319/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 16 lipca 2013

Data publikacji: 10 lipca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

umowa konsorcjum, lider konsorcjum, członek konsorcjum, umowa z dniem, pozwany, inwestor, podwykonawca, udzielenie zamówienia publicznego, wynagrodzenie, prawo zamówień publicznych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • umowa konsorcjum, lider konsorcjum, członek konsorcjum, umowa o zamówienie publiczne, umowa z dniem, porozumienie, ratusz, pozwany, inwestor, podwykonawca, przetarg, kosztorys, ręce powoda, faktura przejściowa, udzielenie zamówienia publicznego, przebudowa instalacji, postępowanie o udzielenie zamówienia, wynagrodzenie, zgoda, prawo zamówień publicznych
Zobacz»

VII AGa 1912/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 1 lipca 2020

Data publikacji: 3 lutego 2021

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

umowa konsorcjum, członek konsorcjum, podwykonawca, odpowiedzialność solidarna, należyte wykonanie umowy, prawo zamówień publicznych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • umowa konsorcjum, członek konsorcjum, kontrakt, wierzytelność, usługodawca, udzielenie gwarancji, beneficjent, gwarant, podwykonawca, konsorcjum firmy, odpowiedzialność solidarna, przedsiębiorca, gwarancje kontraktowe, generalny dyrektor, partner, wniesienie zabezpieczenia, należyte wykonanie umowy, umowa gwarancji, prawo zamówień publicznych, dostawca
Zobacz»

VII AGa 706/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 6 lutego 2020

Data publikacji: 11 grudnia 2020

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

podwykonawca, prawo zamówień publicznych, zapłata, dłużnik solidarny, odpowiedzialność solidarna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, dalszy podwykonawca, prawo zamówień publicznych, podkład strunobetonowy, bezpośrednia zapłata, zapłata, realizacja robót budowlanych, dalszy wykonawca, roszczenie podwykonawcy, ułatwienie dochodzenia, dłużnik solidarny, modernizacja odcinka, odpowiedzialność solidarna, postępowanie egzekucyjne, dochodzenie wierzytelności, umowa o podwykonawstwo, dostawa, wymagalne wynagrodzenie, sformułowany obowiązek, ustawa z dniem
Zobacz»

V AGa 379/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 25 marca 2019

Data publikacji: 14 października 2020

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, wynagrodzenie podwykonawcy, zapłata, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • dalszy podwykonawca, wymagalne wynagrodzenie, prawo zamówień publicznych, odebrana robota budowlana, wynagrodzenie podwykonawcy, zapłata wymagalna, dowód zapłaty, transakcja handlowa, zapłata, budynek komunalny, upadłość układowa, umowa, zasada zapłaty, zgłoszony podwykonawca, zapłata należnego wynagrodzenia, udział w realizacji, uzależnienie płatności, warunek dokonania zapłaty, galas, postępowanie o udzielenie zamówienia
Zobacz»

VIII GC 1232/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 14 listopada 2022

Data publikacji: 16 lutego 2023

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

podwykonawca, inwestor, prawo zamówień publicznych, umowa, wynagrodzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, inwestor, generalny wykonawca, umowa o podwykonawstwo, prawo zamówień publicznych, montaż wykładziny, pozwane województwo, robota budowlana, dalszy podwykonawca, szczegółowy przedmiot, transakcja handlowa, umowa, bezpośrednia zapłata, dostawa, kompleksowa modernizacja, zwrot faktury, wykładzina na posadzkach, porozumienie, pozwany inwestor, wynagrodzenie
Zobacz»

I AGa 60/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 6 września 2023

Data publikacji: 24 lutego 2024

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

podwykonawca, prawo zamówień publicznych, zapłata, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, prawo zamówień publicznych, dalszy podwykonawca, postępowanie restrukturyzacyjne, bezpośrednia zapłata, interwenient uboczny, restrukturyzacja, kopia umowy, postanowienie o otwarciu, propozycja układowa, ostateczna propozycja, przedmiot dostawy, wprowadzające ustawy, podwykonawstwo, transakcja handlowa, zapłata, umowa, wymagalne wynagrodzenie, przebudowa układów, układ komunikacyjny
Zobacz»

I AGa 22/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 16 grudnia 2022

Data publikacji: 27 lutego 2023

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

umowa konsorcjum, kaucja, członek konsorcjum, inwestor, lider, prawo zamówień publicznych, solidarna odpowiedzialność, wynagrodzenie, należyte wykonanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • umowa konsorcjum, kaucja, członek konsorcjum, kaucja gwarancyjna, umowa spółki cywilna, inwestor, umowa kaucji, lider, prawo zamówień publicznych, interwenient uboczny, partner, zabezpieczenie, solidarna odpowiedzialność, kontrakt, wynagrodzenie, uczestnik konsorcjum, wierzytelność, ustawa o zamówieniach publicznych, robota budowlana, należyte wykonanie
Zobacz»

VI ACa 1152/08

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 18 lutego 2009

Data publikacji: 31 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, umowa konsorcjum, solidarność, lider, odpowiedzialność za wykonanie, udzielenie zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • uczestnik konsorcjum, prawo zamówień publicznych, umowa konsorcjum, kara umowna, gwarancja jakości, solidarność czynna, solidarność, opóźnienie, oddanie prac, rękojmia za wady, reprezentowanie konsorcjum, przychodnia, oferta, lider, odpowiedzialność za wykonanie, termomodernizacja, pełnomocnictwo, zabezpieczenie, udzielenie zamówienia, robota budowlana
Zobacz»

V ACa 1439/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 7 czerwca 2018

Data publikacji: 3 sierpnia 2018

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

umowa konsorcjum, prawo zamówień publicznych, udzielenie zamówienia publicznego, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • umowa konsorcjum, prawo zamówień publicznych, działalność lecznicza, ustawa o działalności, szpital, nieważność umowy, udzielenie zamówienia publicznego, podmiot, oferta, przepis w sytuacji, zmiana wykonawcy, wierzytelność, zawarcie umowy konsorcjum, zmiana wierzyciela, pozwany, uczestnik konsorcjum, czynności prawne, postępowanie przetargowe, postępowanie o udzielenia, produkt leczniczy
Zobacz»

VI ACa 15/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 25 września 2013

Data publikacji: 23 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, solidarność, członek konsorcjum, przedmiot zamówienia, umowa konsorcjum, udzielenie zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, solidarność, członek konsorcjum, solidarność czynna, oferta, solidarność wierzycieli, przedmiot zamówienia, przepis ustawy prawa, przetarg, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, umowa konsorcjum, udzielenie zamówienia, czynny członek, legitymacja czynna, zbiornik na gaz, pojemność, dokumentacja projektowa, wydanie dokumentacji, uzyskanie pozwolenia, pozwolenie na budowę
Zobacz»

VI GC 349/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tychach

Data orzeczenia: 11 lutego 2016

Data publikacji: 23 marca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

członek konsorcjum, lider konsorcjum, umowa konsorcjum, solidarna odpowiedzialność, podwykonawca, pozwany, wynagrodzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • członek konsorcjum, lider konsorcjum, umowa konsorcjum, umowa realizacyjna, zaprojektowanie i wybudowanie, uczestnik konsorcjum, solidarna odpowiedzialność, umowa ustna, podstawa programu, umowa pisemna, spółka cywilna, umowa o roboty budowlane, podwykonawca, pozwany, robota dodatkowa, siedziba, wynagrodzenie, protokół odbioru prac, strona powodowa, pogotowie
Zobacz»

IV C 163/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 maja 2016

Data publikacji: 17 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

umowa konsorcjum, prawo zamówień publicznych, członek konsorcjum, lider konsorcjum, zapłata, udzielenie zamówienia, przedmiot umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • umowa konsorcjum, produkt leczniczy, konto wykonawców, uczestnik konsorcjum, złożenie faktury, prawo zamówień publicznych, sprzedaż produktu, członek konsorcjum, lider konsorcjum, dzień zawarcia umowy, dzień zapłaty, towar, zapłata należności, przetarg, faktura vat, pełnomocnik konsorcjum, zapłata, udzielenie zamówienia, przedmiot umowy, celu przystąpienia
Zobacz»

VI GC 122/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tychach

Data orzeczenia: 6 września 2016

Data publikacji: 11 października 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

członek konsorcjum, lider konsorcjum, umowa konsorcjum, solidarna odpowiedzialność, zamówienie publiczne, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • członek konsorcjum, lider konsorcjum, umowa konsorcjum, uczestnik konsorcjum, zaprojektowanie i wybudowanie, podstawa programu, umowa realizacyjna, solidarna odpowiedzialność, konsorcjum firmy, spółka cywilna, realizacja inwestycji, umowa o roboty budowlane, dostawa i montaż, montaż parapetów, pogotowie, zamówienie publiczne, strony konsorcjum, stosunek zewnętrzny, pozwany, oferta
Zobacz»

XX GC 674/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 4 lipca 2018

Data publikacji: 12 czerwca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

umowa konsorcjum, udzielenie zamówienia publicznego, członek konsorcjum, lider konsorcjum, prawo zamówień publicznych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • umowa konsorcjum, sprawa w charakterze powodów, udzielenie zamówienia publicznego, członek konsorcjum, lider konsorcjum, przypadek wybrania, współuczestnictwo konieczne, uczestnik konsorcjum, wybranie oferty, zmiana umowy, realizacja etapu, postępowanie o udzielenie zamówienia, prawo zamówień publicznych, ogłoszenie o zamówieniu, przystąpienie do sprawy, umowa w sprawie zamówienia, szczegółowe wyliczenie, wynagrodzenie należne wykonawcy, kontrakt na realizację, sprawa zamówień publiczna
Zobacz»

V ACa 1278/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 20 czerwca 2018

Data publikacji: 7 sierpnia 2018

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

umowa konsorcjum, prawo zamówień publicznych, lider konsorcjum, przedmiot zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • umowa konsorcjum, uczestnik konsorcjum, prawo zamówień publicznych, działalność lecznicza, lider konsorcjum, oferta, ustawa o działalności, produkt leczniczy, postępowanie przetargowe, zawarcie umowy konsorcjum, transakcja handlowa, czynności prawne, dostawa, publiczny zakład opieki zdrowotnej, szpital, należność, obrót wierzytelności, nieważność umowy, zmiana wierzyciela samodzielnego publicznego, przedmiot zamówienia
Zobacz»

VIII GC 104/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2020

Data publikacji: 4 czerwca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

umowa konsorcjum, członek konsorcjum, solidarność, prawo zamówień publicznych, lider konsorcjum, inwestor
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • umowa konsorcjum, uczestnik konsorcjum, solidarność czynna, członek konsorcjum, solidarność, umowa o roboty budowlane, wspólnik spółki cywilnej, legitymacja czynna, prawo zamówień publicznych, umowy wykonawcze, faktura, kara umowna, lider konsorcjum, nota księgowa, wierzyciel, współuczestnictwo jednolite, wyrok wstępny, nota odsetkowa, inwestor, protokół odbioru końcowy
Zobacz»

V ACa 1369/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 listopada 2019

Data publikacji: 10 stycznia 2020

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

umowa konsorcjum, lider konsorcjum, prawo zamówień publicznych, udzielenie zamówienia publicznego, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • uczestnik konsorcjum, umowa konsorcjum, zmiana wierzyciela, lider konsorcjum, prawo zamówień publicznych, szpital, działalność lecznicza, umowa o współpracy, ustawa o działalności, udzielenie zamówienia publicznego, ustęp, publiczny zakład opieki zdrowotnej, obrót wierzytelności, należność, zapłata, produkt leczniczy, nieważność, paragraf, przepis w sytuacji, samodzielny publiczny zakład opieki
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Dudek
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Marek Klimczak,  Grażyna Demko ,  Agnieszka Staniszewska-Perenc
Data wytworzenia informacji: