Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I AGa 70/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Rzeszowie z 2019-11-21

I C 899/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 27 maja 2019

Data publikacji: 21 października 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

podwykonawca, inwestor, członek konsorcjum, umowa konsorcjum, solidarna odpowiedzialność, pozwany, lider konsorcjum, należyte wykonanie umowy, roszczenie regresowe, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, oda, inwestor, członek konsorcjum, umowa konsorcjum, solidarna odpowiedzialność, umowa realizacyjna, umowa o roboty budowlane, konsorcjum firmy, oświadczenie podwykonawcy, pozwany, umowa z podwykonawcami, falochron, płatność, lider konsorcjum, należyte wykonanie umowy, faktura, roszczenie regresowe, zapłata, zadanie inwestycyjne
Zobacz»

I ACa 762/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 19 grudnia 2014

Data publikacji: 26 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

lider konsorcjum, podwykonawca, dłużnik solidarny, umowa konsorcjum, inwestor, solidarność, nienależyte wykonanie, prawo zamówień publicznych, solidarna odpowiedzialność, wynagrodzenie, wykonanie umowy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • lider konsorcjum, podwykonawca, współdłużnik, dłużnik solidarny, umowa konsorcjum, inwestor, solidarność, nienależyte wykonanie, prawo zamówień publicznych, gmina, solidarna odpowiedzialność, podwykonawstwo, umowa o roboty budowlane, inwestycja, położenie prawne, wynagrodzenie, wykonanie umowy, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, wierzyciel
Zobacz»

I ACa 1030/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 8 października 2014

Data publikacji: 27 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, podwykonawca, lider konsorcjum, udzielenie zamówienia, inwestor, solidarna odpowiedzialność, odpowiedzialność wykonawcy, pozwany, członek konsorcjum, umowa konsorcjum
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, umowa o podwykonawstwo, podwykonawca, uczestnik konsorcjum, lider konsorcjum, udzielenie zamówienia, spółka cywilna, odstąpienie od umowy, inwestor, ustawa prawa, solidarna odpowiedzialność, zapłata kary umowna, odpowiedzialność wykonawcy, pozwany, część zadania, kara umowna za odstąpienie, członek konsorcjum, umowa konsorcjum, odpowiedzialność członków konsorcjum, bezpośrednie umowy
Zobacz»

VI ACa 357/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 21 czerwca 2017

Data publikacji: 22 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

podwykonawca, umowa konsorcjum, lider konsorcjum, członek konsorcjum, prawo zamówień publicznych, należyte wykonanie, udzielenie zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, specustawa, należność, umowa konsorcjum, lider konsorcjum, członek konsorcjum, węzeł, prawo zamówień publicznych, kontrakt, skutek wypłaty, uszczerbek finansowy, spółka, udzielone zamówienie, robota budowlana, należyte wykonanie, ustawa, udzielenie zamówienia, roszczenie przedsiębiorcy, gwarancja, wezwanie do zapłaty
Zobacz»

I AGa 218/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2022

Data publikacji: 5 września 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, zapłata wynagrodzenia, inwestor, wynagrodzenie podwykonawcy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • dalszy podwykonawca, prawo zamówień publicznych, bezpośrednia zapłata, zapłata wynagrodzenia, inwestor, generalny wykonawca, pozwana gmina, strona powodowa, ustawa prawa, dowód zapłaty, odebrana robota budowlana, dostawca materiałów, rozliczenie inwestycji, część wynagrodzenia, wynagrodzenie podwykonawcy, zapłata należnego wynagrodzenia, proces inwestycyjny, wstrzymanie zapłaty, powodowa spółka, pomniejszenie wynagrodzenia powoda
Zobacz»

VI GC 320/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 24 lutego 2017

Data publikacji: 18 kwietnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

podwykonawca, inwestor, prawo zamówień publicznych, umowa podwykonawcza, wynagrodzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, inwestor, dalszy podwykonawca, prawo zamówień publicznych, pozwana gmina, lodowisko, inwestycja, robota budowlana, zgoda na wprowadzenie, projekt umowy, podwykonawstwo, pracownik gminy, umowa podwykonawcza, umowa pomiędzy inwestorem, realizacja zamówienia publicznego, etap przedmiotu, wykonawca wobec podwykonawcy, wynagrodzenie, ustawa prawa, faktura
Zobacz»

I ACa 319/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 16 lipca 2013

Data publikacji: 10 lipca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

umowa konsorcjum, lider konsorcjum, członek konsorcjum, umowa z dniem, pozwany, inwestor, podwykonawca, udzielenie zamówienia publicznego, wynagrodzenie, prawo zamówień publicznych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • umowa konsorcjum, lider konsorcjum, członek konsorcjum, umowa o zamówienie publiczne, umowa z dniem, porozumienie, ratusz, pozwany, inwestor, podwykonawca, przetarg, kosztorys, ręce powoda, faktura przejściowa, udzielenie zamówienia publicznego, przebudowa instalacji, postępowanie o udzielenie zamówienia, wynagrodzenie, zgoda, prawo zamówień publicznych
Zobacz»

VII AGa 1912/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 1 lipca 2020

Data publikacji: 3 lutego 2021

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

umowa konsorcjum, członek konsorcjum, podwykonawca, odpowiedzialność solidarna, należyte wykonanie umowy, prawo zamówień publicznych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • umowa konsorcjum, członek konsorcjum, kontrakt, wierzytelność, usługodawca, udzielenie gwarancji, beneficjent, gwarant, podwykonawca, konsorcjum firmy, odpowiedzialność solidarna, przedsiębiorca, gwarancje kontraktowe, generalny dyrektor, partner, wniesienie zabezpieczenia, należyte wykonanie umowy, umowa gwarancji, prawo zamówień publicznych, dostawca
Zobacz»

VII AGa 706/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 6 lutego 2020

Data publikacji: 11 grudnia 2020

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

podwykonawca, prawo zamówień publicznych, zapłata, dłużnik solidarny, odpowiedzialność solidarna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, dalszy podwykonawca, prawo zamówień publicznych, podkład strunobetonowy, bezpośrednia zapłata, zapłata, realizacja robót budowlanych, dalszy wykonawca, roszczenie podwykonawcy, ułatwienie dochodzenia, dłużnik solidarny, modernizacja odcinka, odpowiedzialność solidarna, postępowanie egzekucyjne, dochodzenie wierzytelności, umowa o podwykonawstwo, dostawa, wymagalne wynagrodzenie, sformułowany obowiązek, ustawa z dniem
Zobacz»

V AGa 379/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 25 marca 2019

Data publikacji: 14 października 2020

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, wynagrodzenie podwykonawcy, zapłata, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • dalszy podwykonawca, wymagalne wynagrodzenie, prawo zamówień publicznych, odebrana robota budowlana, wynagrodzenie podwykonawcy, zapłata wymagalna, dowód zapłaty, transakcja handlowa, zapłata, budynek komunalny, upadłość układowa, umowa, zasada zapłaty, zgłoszony podwykonawca, zapłata należnego wynagrodzenia, udział w realizacji, uzależnienie płatności, warunek dokonania zapłaty, galas, postępowanie o udzielenie zamówienia
Zobacz»

X GC 675/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 września 2022

Data publikacji: 21 października 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

należyte wykonanie umowy, pozwany, zapłata wynagrodzenia podwykonawcy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • dalszy podwykonawca, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, bezpośrednia zapłata, należyte wykonanie umowy, faktura, umowa o podwykonawstwo, udział podwykonawcy, spółka komandytowa, oświadczenie o braku, płatność, rozliczenie z podwykonawcami, robota budowlana, puma, realizacja przedmiotu zamówienia, pozwany, brak udziału, zapłata wynagrodzenia podwykonawcy, oświadczenie podwykonawcy, gwarancja ubezpieczeniowa, czas przedłożenia
Zobacz»

VIII GC 1232/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 14 listopada 2022

Data publikacji: 16 lutego 2023

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

podwykonawca, inwestor, prawo zamówień publicznych, umowa, wynagrodzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, inwestor, generalny wykonawca, umowa o podwykonawstwo, prawo zamówień publicznych, montaż wykładziny, pozwane województwo, robota budowlana, dalszy podwykonawca, szczegółowy przedmiot, transakcja handlowa, umowa, bezpośrednia zapłata, dostawa, kompleksowa modernizacja, zwrot faktury, wykładzina na posadzkach, porozumienie, pozwany inwestor, wynagrodzenie
Zobacz»

I ACa 1036/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 12 maja 2017

Data publikacji: 9 czerwca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

podwykonawca, prawo zamówień publicznych, umowa, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, dalszy podwykonawca, umowa o podwykonawstwo, bezpośrednia zapłata, prawo zamówień publicznych, robota budowlana, umowa dostawy, roszczenie podwykonawcy, zbiornik retencyjny, element zbiornika, umowa, zapłata, strona podwykonawcy, cudzy dług, zgodność z oryginałem, legitymacja czynna, koncepcja istnienia, zwolennik, podwykonawca generalnego wykonawcy, usta
Zobacz»

I AGa 13/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 24 kwietnia 2019

Data publikacji: 12 lipca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

podwykonawca, prawo zamówień publicznych, umowa, przedmiot zamówienia, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, dalszy podwykonawca, umowa o podwykonawstwo, robota budowlana, bezpośrednia zapłata, prawo zamówień publicznych, element zbiornika, zbiornik retencyjny, część zamówienia, zamówienie publiczne na roboty, umowa dostawy, roszczenie podwykonawcy, generalny wykonawca, zgodność z oryginałem, umowa, wymagalne wynagrodzenie, przedmiot zamówienia, legitymacja czynna, usługa, zapłata
Zobacz»

XXIII Zs 14/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2022

Data publikacji: 23 sierpnia 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

umowa podwykonawcza, zapłata wynagrodzenia podwykonawcy, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • dalszy podwykonawca, umowa o podwykonawstwo, robota budowlana, bezpośrednia zapłata, przeciwnik skargi, podmiot trzeci, izba, projekt umowy, droga krajowa i autostrada, umowa podwykonawcza, zdolność techniczna, postępowanie o udzielenie zamówienia, zapłata wynagrodzenia podwykonawcy, udzielenie zamówienia publicznego, dalsze podwykonawstwo, odwołanie, usługa, wzór umowy, warunek udziału w postępowaniu, zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zobacz»

I AGa 22/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 16 grudnia 2022

Data publikacji: 27 lutego 2023

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

umowa konsorcjum, kaucja, członek konsorcjum, inwestor, lider, prawo zamówień publicznych, solidarna odpowiedzialność, wynagrodzenie, należyte wykonanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • umowa konsorcjum, kaucja, członek konsorcjum, kaucja gwarancyjna, umowa spółki cywilna, inwestor, umowa kaucji, lider, prawo zamówień publicznych, interwenient uboczny, partner, zabezpieczenie, solidarna odpowiedzialność, kontrakt, wynagrodzenie, uczestnik konsorcjum, wierzytelność, ustawa o zamówieniach publicznych, robota budowlana, należyte wykonanie
Zobacz»

VI ACa 1152/08

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 18 lutego 2009

Data publikacji: 31 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, umowa konsorcjum, solidarność, lider, odpowiedzialność za wykonanie, udzielenie zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • uczestnik konsorcjum, prawo zamówień publicznych, umowa konsorcjum, kara umowna, gwarancja jakości, solidarność czynna, solidarność, opóźnienie, oddanie prac, rękojmia za wady, reprezentowanie konsorcjum, przychodnia, oferta, lider, odpowiedzialność za wykonanie, termomodernizacja, pełnomocnictwo, zabezpieczenie, udzielenie zamówienia, robota budowlana
Zobacz»

I AGa 58/20

wyrok

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 29 lipca 2020

Data publikacji: 18 listopada 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

umowa podwykonawcza, zapłata wynagrodzenia podwykonawcy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • umowa podwykonawcza, nieterminowa zapłata, umowa zawarta pomiędzy powodem, termin zapłaty wynagrodzenia, zapłata wynagrodzenia podwykonawcy, roszczenie o zapłatę kary, termin płatności wynagrodzenia, powstanie roszczenia o zapłatę, usta, porozumienie, kilkuletnia współpraca, zapłata kary umowna, wynagrodzenie należne podwykonawcy, zapłata wynagrodzenia należnego, naliczenie kary umownej, aga, zmiana terminu płatności, robota budowlana, zmiana umowy, umowa główna
Zobacz»

V ACa 1439/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 7 czerwca 2018

Data publikacji: 3 sierpnia 2018

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

umowa konsorcjum, prawo zamówień publicznych, udzielenie zamówienia publicznego, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • umowa konsorcjum, prawo zamówień publicznych, działalność lecznicza, ustawa o działalności, szpital, nieważność umowy, udzielenie zamówienia publicznego, podmiot, oferta, przepis w sytuacji, zmiana wykonawcy, wierzytelność, zawarcie umowy konsorcjum, zmiana wierzyciela, pozwany, uczestnik konsorcjum, czynności prawne, postępowanie przetargowe, postępowanie o udzielenia, produkt leczniczy
Zobacz»

VI ACa 15/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 25 września 2013

Data publikacji: 23 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, solidarność, członek konsorcjum, przedmiot zamówienia, umowa konsorcjum, udzielenie zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, solidarność, członek konsorcjum, solidarność czynna, oferta, solidarność wierzycieli, przedmiot zamówienia, przepis ustawy prawa, przetarg, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, umowa konsorcjum, udzielenie zamówienia, czynny członek, legitymacja czynna, zbiornik na gaz, pojemność, dokumentacja projektowa, wydanie dokumentacji, uzyskanie pozwolenia, pozwolenie na budowę
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Dudek
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Marek Klimczak,  Grażyna Demko ,  Agnieszka Staniszewska-Perenc
Data wytworzenia informacji: